Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân

Khi đã xác định được thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân thì công việc còn lại của các bạn kế toán là xác định số thuế tncn phải nộp. Để xác định được thuế tncn phải nộp các bạn cần thêm thông tin về biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân.

Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu đến các bạn biểu thuế lỹ tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo tháng và theo năm như sau:

Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế lũy tiến từng phần theo tháng dùng để tính thuế thu nhập cá nhân theo tháng và theo quý

Bậc thuế Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất

 

Thuế TNCN phải nộp (đồng)
Cách 1 Cách 2
1 <= 5 triệu 5% 0 đồng  + 5% thu nhập tính thuế TNTT x 5%
2 Trên 5 đến 10 triệu 10% 250 000 đ + 10% TN trên 5tr TNTT x 10% – 250 000

 

3 Trên 10 đến 18 15% 750 000 đ + 15% TN trên 10tr TNTT x 15% – 750 000

 

 

4 Trên 18 đến 32 20% 1 950 000 đ + 20% TN trên 18tr TNTT x 20% – 1650 000

 

 

5 Trên 32 đến 52 25% 4 750 000 đ + 25%TN trên 32 tr TNTT x 25% – 3250 000

 

 

6 Trên 52 đến 80 30% 9 750 000 đ + 30% TN trên 52tr TNTT x 30% – 5850 000

 

 

7 Trên 80 35% 18 150 000 đ + 35% TN trên 80tr TNTT x 35% – 9850 000

 

 

Biểu thuế lũy tiến từng phần theo năm dùng để tính thuế thu nhập cá nhân năm và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm

 Thu nhập tính thuế  Thuế suất
0               60 TNTT* 5%
 >60             120 TNTT x 10% – 3.000.000
 >120             216 TTTN x 15% – 9.000.000
 >216             384 TNTT x 20% – 19.800.000
 >384             624 TNTT x 25% – 39.000.000
 >624             960 TNTT x 30% – 70.200.000
 >960 TNTT x 35% – 118.200.000

Tham khảo: công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Comments