Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý là những câu hỏi hay được đặt ra của những người mới vào nghề kế toán, sự thay đổi của thông tư, nghị định dẫn đến sự thay đổi kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

Trước hết bạn phải xác định doanh nghiệp của mình báo cáo thuế theo tháng hay theo quý. Mời bạn xem bài viết: Lựa chọn kỳ tính thuế – Hướng dẫn kê khai thuế của chúng tôi.

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý

Sau đây kế toán Ytho sẽ gởi đến các bạn Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý:

+ Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý

Thời hạn nộp báo cáo này là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

+ Báo cáo thuế TNCN theo quý

Báo cáo thuế TNCN theo quý chỉ dành cho doanh nghiệp có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN là dưới 50 triệu đồng

Thời hạn nộp báo cáo này là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

+ Báo cáo thuế TNDN theo quý

Hiện nay đã bãi bỏ quy định phải nộp tờ khai thuế TNDN theo quý, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải tạm tính thuế TNDN, nếu trường hợp có phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì doanh nghiệp tạm nộp thuế

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Thời hạn nộp báo cáo này là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

Như vậy, chúng tôi đã gởi đến các bạn Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý. Các bạn có thêm thắc mắc về các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn

Tham khảo: [su_button url=”http://ytho.com.vn/cac-loai-bao-cao-thue-phai-nop-hang-thang/” target=”blank” size=”5″ icon=”icon: arrow-right”]Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng[/su_button]

Comments