Dịch vụ kế toán là dịch vụ làm các báo cáo kế toán cho doanh nghiệp có nhu cầu như:

Các loại Sổ sách kế toán bao gồm:

  • Sổ  nhật ký chung
  • Sổ cái
  • Sổ chi tiết
  • Sổ tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
  • Sổ tổng hợp tồn kho

Dịch vụ kế toán trọn gói

Các chứng từ kèm theo nếu có bao gồm:

  • Phiếu thu
  • Phiếu chi
  • Phiếu xuất kho
  • Phiếu nhập kho

Báo cáo tài chính

Các báo cáo quyết toán năm

Dịch vụ kế toán thông thường sẽ đi kèm với dịch vụ báo cáo thuế để đảm bảo việc kê khai, quyết toán thuế với cơ quan nhà nước được trọn vẹn cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán ở tphcm

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói tại công ty kế toán YTHO Dịch vụ kế toán trọn gói là một hoạt động dịch vụ làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán trọn gói rất cần thiết cho mọi doanh nghiệp, đặc biệt là […]