Phân biệt cổ phiếu và cổ phần

Phân biệt cổ phần và cổ phiếu

Phân biệt cổ phần và cổ phiếu như thế nào? Cổ phần và cổ phiếu là hai khái niệm được gặp trên thực tế rất nhiều tuy nhiên rất nhiều người nhầm lẫn hai khái niệm này. Về mặt pháp lý hai khái niệm này được hiểu như thế nào? Có gì giống và khác […]

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Căn cứ pháp lý: Thông tư 111/2013/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 92/2015/TT-BTC Để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người nước ngoài có thu nhập chịu thuế TNCN ở Việt Nam thì đầu tiên phải xác định là cá nhân cư […]

Hướng dẫn đăng ký MST thu nhập cá nhân

Hướng dẫn đăng ký MST thu nhập cá nhân online (qua mạng) là hướng dẫn các bạn cách dùng chứng minh nhân dân để đăng ký với cơ quan thuế mã số thuế tncn thông qua công ty các bạn đang làm (hoặc công ty các bạn có thể nhờ vả). Trước đây, việc đăng […]

Hóa đơn điện tử có sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót Đây là nội dung đáng lưu ý tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà các bạn kế toán cũng như các bạn theo dõi hóa đơn phải nắm; theo đó, trong quá […]

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC được hướng dẫn bởi kế toán YTHO Ngày, tháng, năm phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn : Cho phép NSD tự nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, Kiểm tra: 01/01/2011 <= Ngày mất <= Ngày báo cáo. Bắt buộc nhập (Tổ chức, cá […]

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được kế toán YTHO gởi đến các doanh nghiệp phát sinh kinh doanh ngoại tỉnh như sau: 1. Định nghĩa Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: – Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Là một khoản thuế GTGT ( 1% hoặc 2% ) phải trích nộp […]

Tổ chức lưu trữ chứn từ kế toán

Hướng dẫn tổ chức và lưu chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, […]

cách lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính là tổng hợp quy trình lập một báo cáo tài chính chuẩn theo quy định. Hiện nay việc lập một báo cáo tài chính mang lại nhiều ý nghĩa cho doanh nghiệp về mặt thông tin như: cung cấp thông tin về mặt tài chính cho những […]