Hướng dẫn đóng BHXH BHYT BHTN từ năm 2016

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH mới nhất

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH mới nhất như sau: Số Hồ sơ: 203/……………/CĐBHXH                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và […]

thông tin hộ gia đình trên kbhxh

Hướng dẫn nhập thông tin thành viên hộ gia đình trên kbhxh

Hướng dẫn nhập thông tin thành viên hộ gia đình trên kbhxh của kế toán YTHO như sau: Trước khi thực hiện nhập bước này. Tham khảo bài viết về cách thức nhập thông tin người lao động. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin người lao động, các bạn vào tab thành viên […]

Mẫu TK3-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK3-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK3-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH như sau: Mẫu TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH […]

tham gia bảo hiểm xã hội và gởi tiết kiệm

So sánh tham gia bảo hiểm xã hội và gởi tiết kiệm

So sánh tham gia bảo hiểm xã hội và gởi tiết kiệm? Theo quan điểm của chúng tôi thì không biết được có nên so sánh hai cách đầu tư tiền này hay không? Tuy nhiên để các bạn có các nhìn chính xác và  xác thực về vấn đề này tránh bị các đối […]

Đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được quy định tại thông tư 40/2015/TT-BYT. Hiện nay có nhiều bạn thắc mắc về việc liệu có thể mua thẻ BHYT tại các bệnh viện lớn hay không? Điều này hoàn toàn có thể tuy nhiên phải tham khảo các quy […]

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 đang là chủ đề được các bạn kế toán và chủ doanh nghiệp quan tâm để giảm bớt số tiền phải tham gia bảo hiểm xã hội. Việc hiểu biết các khoản thu nhập này có ý nghĩa to lớn đối với các doanh […]

Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm xã hội ngay tại nhà, trực tuyến (online) được trình bày bởi kế toán YTHO cho các bạn có nhu cầu như sau: Ở bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay các bạn có thể tra cứu các thông tin về số sổ bảo hiểm xã hội, kết […]

Hướng dẫn Thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải làm như thế nào khi bạn đã đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Sau đây kế toán YTHO xin hướng dẫn Thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho các bạn như sau: Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP […]