Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC được hướng dẫn bởi kế toán YTHO Ngày, tháng, năm phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn : Cho phép NSD tự nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, Kiểm tra: 01/01/2011 <= Ngày mất <= Ngày báo cáo. Bắt buộc nhập (Tổ chức, cá […]

xử lý trùng CMND khi đăng ký MST TNCN

Cách xử lý trùng CMND khi đăng ký MST TNCN

Cách xử lý trùng CMND khi đăng ký MST TNCN cho những ai đang bị mắc phải như sau: Trùng số chứng minh nhân dân (CMND) dẫn đến người gửi dữ liệu đăng ký thuế không đủ điều kiện được cấp mã số thuế. Thực hiện Công văn số 5357/TCT-TNCN ngày 31/12/2009 của Tổng cục […]

tài khoản vãng lai

Hướng dẫn đăng ký nộp tờ khai thuế vãng lai điện tử

Hướng dẫn đăng ký nộp tờ khai thuế vãng lai điện tử được hướng dẫn bởi kế toán YTHO như sau: Trước hết các bạn cần phải có tài khoản đăng nhập và chữ ký số đã được đăng ký để nộp tờ khai thuế. Vấn đề này các bạn có thể tham khảo tại […]

Quy định về sử dụng hóa đơn trong xuất khẩu hàng hóa

Quy định về sử dụng hóa đơn trong xuất khẩu hàng hóa

Quy định về sử dụng hóa đơn trong xuất khẩu hàng hóa như sau: Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu hàng hóa vào khu chế xuất, khu phi thuế quan. Xuất khẩu được sử dụng trong bài viết này đề cập chủ yếu đến […]

Thi Chứng chỉ hành nghề thuế từ năm 2017

Thi Chứng chỉ hành nghề thuế từ năm 2017

Thi Chứng chỉ hành nghề thuế từ năm 2017 như sau: Thông tư số 51/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/05/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/07/2017 sửa đổi một số điều của thông tư 117/2012/TT-BTC về điều kiện thi cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế. Theo đó, một số […]

Cách xử lý các trường hợp mua bán không có hóa đơn

Cách xử lý các trường hợp mua bán không có hóa đơn

Cách xử lý các trường hợp mua bán không có hóa đơn là cách xử lý khi đơn vị đi mua hàng mà đơn vị bán không đăng ký kinh doanh hoặc không có hóa đơn để xuất cho doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 2.4 Điều 6. Các khoản chi được trừ và […]

Mẫu công văn hỏi đáp về thuế

Mẫu công văn hỏi đáp về thuế là mẫu các bạn dùng để đặt câu hỏi gởi đến chi cục thuế, Vì có nhiều bạn đang cần nên kế toán YTHO xin gởi đến các bạn mẫu công văn hỏi đáp về thuế như sau Công ty TNHH YTHO     CỘNG HÒA XÃ HỘI […]