Tổ chức lưu trữ chứn từ kế toán

Hướng dẫn tổ chức và lưu chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, […]

cách lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính là tổng hợp quy trình lập một báo cáo tài chính chuẩn theo quy định. Hiện nay việc lập một báo cáo tài chính mang lại nhiều ý nghĩa cho doanh nghiệp về mặt thông tin như: cung cấp thông tin về mặt tài chính cho những […]

so sánh điểm khác nhau giữa kế toán sản xuất và kế toán xây dựng

So sánh kế toán sản xuất sản phẩm và kế toán xây dựng

So sánh kế toán sản xuất sản phẩm và kế toán xây dựng ĐẶC ĐIỂM TÍNH CHẤT Kế toán giá thành sản phẩm Là một loại hình sản xuất kinh doanh thông thường Thành phẩm sản xuất thường thông qua kho Số lượng sản phẩm nhiều, sản xuất hàng loạt Kế toán giá thành xây […]

cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

Cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

Cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng là kế toán YTHO hướng dẫn các bạn 5 cách xử lý phổ biến về chi phí nhân công trong xây dựng: Thuê công ty khác làm thầu phụ (có tư cách pháp nhân) Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng giao thầu Biên bản […]

Hướng dẫn Kế toán bất động sản đầu tư

Kế toán bất động sản đầu tư

Kế toán bất động sản đầu tư là một trong những kế toán quan trọng hiện nay. Điều đó thể hiện ở chỗ ngày nay các chung cư, căn hộ và nhà phố, nhà trong khu dân cư,…mọc lên ngày càng nhiều. Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng […]

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Cách tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Cách tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng được kế toán YTHO xin gởi đến tất cả các bạn muốn tìm hiểu như sau: Phương pháp khấu hao đường thẳng là gì? Là phương pháp tính khấu hao trong đó định mức khấu hao tài sản cố định là như nhau trong suốt thời […]

Mẫu đơn xin việc kế toán

Mẫu đơn xin việc kế toán

Mẫu CV – Mẫu đơn xin việc kế toán dành cho sinh viên kế toán mới ra trường được chia sẻ bởi Công ty Kế toán YTHO. CV xin viêc có thể nói đây là thuật ngữ đã quá quen thuộc với người đi làm và những bạn đang là sinh viên đang đang chuẩn […]

Mẫu biểu thanh lý hợp đồng

Mẫu biểu thanh lý hợp đồng file doc

Mẫu biểu thanh lý hợp đồng file doc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Số: …………………../TLHĐ Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ……….. Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm: BÊN A: CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ […]