kế toán quản trị và kế toán tài chính khác nhau như thế nào

So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính

Bài giảng này trả lời cho câu hỏi: So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính? Chúng giống và khác nhau như sau: 1. Giống nhau – Cả hai loại kế toán đều dựa trên những ghi chép ban đầu của kế toán. – Cả hai loại kế toán đều có mối […]

Mục tiêu của kế toán quản trị

Bài giảng này trả lời cho câu hỏi: Mục tiêu của kế toán quản trị là gì? Có 4 mục tiêu như sau: – Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định. – Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động […]

Vai trò của kế toán quản trị là gì

Vai trò của kế toán quản trị

Bài giảng này trả lời cho câu hỏi: Vai trò của kế toán quản trị là gì? + Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo phạm vi, nội dung kế toán quản trị của đơn vị xác định theo từng thời kỳ. + Kiểm tra, giám sát các định mức, tiêu chuẩn, […]

Bài giảng môn kế toán quản trị

Bài giảng kế toán quản trị

YTHO xin gửi tới các bạn “Bài giảng kế toán quản trị” sau đây: Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. […]

Khái niệm kế toán quản trị

Kế toán quản trị là gì

“Kế toán quản trị là gì?” là  bài đầu tiên của thư mục Kế toán quản trị. Cùng tìm hiểu nhé! Kế toán nói chung  ra đời từ rất lâu. Nó ra đời, tồn tại qua các hình thái kinh tế xã hội. Cùng với sự phát triển  của nền sản xuất  hàng hóa. Kế toán ngày […]