Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được kế toán YTHO gởi đến các doanh nghiệp phát sinh kinh doanh ngoại tỉnh như sau: 1. Định nghĩa Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: – Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Là một khoản thuế GTGT ( 1% hoặc 2% ) phải trích nộp […]

Cách hạch toán hàng khuyến mại

Những trường hợp bắt buộc phải đăng ký khuyến mãi

Những trường hợp bắt buộc phải đăng ký khuyến mãi được kế toán YTHO gởi được bạn đọc như sau: Khuyến mãi là một trong những phương pháp kinh doanh mà doanh nghiệp áp dụng để có thể thu hút khách hàng so với các đối thủ. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng về […]

Tải mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

Các đối tượng không chịu thuế GTGT

Các đối tượng không chịu thuế GTGT Một số quy định các đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 được lưu […]

Thuế là gì

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm các đối tượng sau: Các văn bản pháp luật về thuế GTGT đã ban hành bao gồm: – Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; – Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ […]

cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT mới nhất

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT mới nhất

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT mới nhất được kế toán YTHO hướng dẫn trên tờ khai 01/GTGT theo thông tư 26/2015 được phát hành lần đầu tiên trên phần mềm HTKK 3.4.0 Mẫu tờ khai 01/GTGT theo thông tư 26/2015 tham khảo: Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai […]