học thuế nhà thầu

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu bao gồm kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhà thầu. Bài viết này hướng dẫn cho những doanh nghiệp Việt Nam kê khai và nộp thay thuế nhà thầu cho đơn vị nhà thầu nước ngoài. Căn cứ Tiết a […]

Hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN

Vì sao phải làm quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài. Vì số thuế tạm nộp hợp đồng nhà thầu trong năm sẽ có sự chênh lệch với số thuế tổng kết cuối năm. Sau đây, kế toán Ytho sẽ hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN cho các bạn: Các […]

Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu theo giá net

Hạch toán thuế nhà thầu theo giá net là sự suy nghĩ của không ít các kế toán, trong thông tư 103/2014/TT-BTC có sự hướng dẫn khá rắc rối và rườm rà. Sau đây, kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá net có […]

Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross

Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross là sự suy nghĩ của không ít các kế toán, trong thông tư 103/2014/TT-BTC có sự hướng dẫn khá rắc rối và rườm rà. Sau đây, kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo […]

Cách tính thuế tndn nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế tndn nhà thầu nước ngoài là cách tính thuế ở đây chúng tôi giới thiệu đến các bạn là cách tính thuế theo phương pháp trực tiếp trong tính thuế nhà thầu. Còn phương pháp kê khai các bạn tham khảo ở bài viết: Phương pháp tính thuế nhà thầu Cách tính […]

Cách tính thuế gtgt đối với nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế gtgt đối với nhà thầu nước ngoài ở đây chúng tôi giới thiệu đến các bạn là cách tính thuế theo phương pháp trực tiếp trong tính thuế nhà thầu. Còn phương pháp kê khai các bạn tham khảo ở bài viết: Phương pháp tính thuế nhà thầu Cách tính thuế gtgt đối với nhà […]