Địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu

Địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu còn gọi là nơi nộp thuế xuất nhập khẩu. Đây là nơi các bạn phải tới để nộp thuế. Địa điểm nộp thuế xuất nhập khẩu được quy định tại thông tư 162/2014/TT-BTC: 1) Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà […]

Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu

 Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu là thời hạn được quy định cụ thể trong luật quản lý thuế 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế 2006. Các bạn cần phải tuân thủ thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu để tránh những trường hợp bị phạt không đáng có Thời hạn […]

Những điều cần biết về nghề xuất nhập khẩu

Nghề xuất nhập khẩu hay người ta còn gọi là nghề logistics. Những điều cần biết về nghề xuất nhập khẩu chính là những điều cần biết về nghề logistics Hiện nay rất nhiều bạn muốn tìm hiểu và về với nghề xuất nhập khẩu, vì nghề này đang được đánh giá là có mức […]

Tại sao nhập khẩu giá CIF và xuất khẩu giá FOB

Tại sao nhập khẩu giá CIF và xuất khẩu giá FOB ? là câu hỏi của không ít bạn khi học về thuế và kế toán. Liệu rằng có quy định nào về nhập khẩu giá CIF và xuất khẩu giá FOB. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì nhập khẩu giá nào, xuất khẩu […]

Các phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu

Các phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu là tổng hợp các phương pháp tính thuế được quy định trong luật, các thông tư liên quan bao gồm: phương pháp tính thuế đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng […]

Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu

Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu là thời điểm để xác định được tỷ giá tính thuế, làm tờ khai hải quan. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp  là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, […]

Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu là số lượng, trị giá tính thuế và thuế suất của mặt hàng cần tính thuế xuất nhập khẩu. Trị giá tính thuế và thuế suất của các mặt hàng xuất nhập khẩu sẽ thay đổi theo quy định của Bộ Tài Chính chứ không cố định. Các […]

Nguyên tắc quản lý thuế xuất nhập khẩu

Nguyên tắc quản lý thuế xuất nhập khẩu là những quy định chung chung về cách quản lý thuế xuất nhập khẩu, dù là nguyên tắc chung chung nhưng các bạn cần phải tuân thủ. Các nguyên tắc quản lý thuế này chỉ dành cho cán bộ thuế, những bạn không phải là cán bộ […]

Tỷ giá tính thuế và đồng tiền nộp thuế xuất nhập khẩu

Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu là tỷ giá dùng để tính thuế nhập khẩu, xuất khẩu khi làm tờ khai hải quan. Đồng tiền nộp thuế là loại tiền tệ bắt buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước. Cụ thể như sau Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu: Tỷ giá giữa […]