Thông tư 138/2011/TT-BTC

Thông tư 138 2011 TT BTC

Thông tư 138 2011 TT BTC là  thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo quyết định số 48/2006/qđ-btc ngày 14/9/2006 của bộ trưởng bộ tài chính. Vì nhu cầu của sự thay đổi cũng như đổi mới bổ sung, ngày 4 […]

Ebook kế toán thông tư 200-2014-TT-BTC

Ebook kế toán thông tư 200-2014-TT-BTC được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO Thông tư 200 ra đời, các kế toán phải làm việc nhiều hơn để làm đúng luật, đúng thông tư. Việc cập nhật, học hỏi thông tư, nghị định, luật luôn mang đến nhiều sự khó khăn. Đọc để có một […]

Thông tư 200-2014-TT-BTC-Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200-2014-TT-BTC-Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO Ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 200-2014-TT-BTC-Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc […]