Thông tư 26 2015 TT BTC

Thông tư 26 2015 TT BTC được chia sẻ bởi kết toán YTHO Ngày 27  tháng  2  năm 2015 Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật […]

Thông tư 119-2014-TT- BTC

Thông tư 119-2014-TT- BTC được chia sẻ bởi kế toán YTHO Thông tư 119-2014-TT- BTC là thông tư hướng dẫn nhiều thông tư của các loại thuế khác nhau Ngày 25 tháng  8 năm 2014, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 119/2014/TT- BTC- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày […]

Thông tư 151-2014-TT-BTC

Thông tư 151-2014-TT-BTC là thông tư hướng dẫn nhiều loại thuế khác nhau Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ tài chính ban hành thông tư 151/2014/tt-btc hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/nđ-cp ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy […]