Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Dù các thông tư mới ra, các luật có thay đổi thì cách kê khai thuế GTGT mới nhất đến cũ nhất đều tuân theo những nguyên tắc nhất định, các bạn cần tuân theo những nguyên tắc này để đảm bảo kê khai thuế GTGT trong nhiều trường hợp

Trước khi kê khai thuế GTGT bạn phải xác định doanh nghiệp của mình nằm ở diện kê khai thuế GTGT khấu trừ hay kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Phương pháp kê khai thuế này phụ thuộc vào việc bạn đăng ký lần đầu với cơ quan thuế. Tham khảo cách làm hồ sơ đăng ký thuế ban đầu của chúng tôi tại đây

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì mặc nhiên là doanh nghiệp đó kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ theo luật thuế GTGT 31/2013/QH13 thì doanh nghiêp được áp dụng phương pháp khấu trừ

Tiếp theo các bạn cần xác định kỳ kê khai thuế của doanh nghiệp là kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý hay theo tháng.

Theo  Điều 15. Thông tư 151/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

Như vậy đối với những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Sau khi đã xác định được kỳ kê khai, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kê khai thuế GTGT trong từng trường hợp cụ thể:

Trước khi kê khai thuế các bạn cần điền đầy đủ thông tin kê khai thuế ở phần hệ thống ( phần này cần bắt buộc và chính xác thông tin của người nộp thuế)

Các bạn vào phần hệ thống trên phần mềm HTKK như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

Sau đó tiến hành điền các thông tin bắt buộc trên hệ thống, rồi bấm ghi:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

Sau khi đã khai báo ở phần hệ thống các bạn căn cứ vào phương pháp tính thuế ở doanh nghiệp mà áp dụng các trường hợp sau cho phù hợp:

Trường hợp 1: Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Trường hợp 2: Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Trường hợp 3: Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Comments