Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh là sau khi gởi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội thì các bạn cần cập nhật kết quả trạng thái của bộ hồ sơ vào chương trình để dễ dàng cho quá trình quản lý.

 • Nếu hồ sơ nộp thành công, bạn tích chọn vào mục Nộp thành công như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Sau đó, bạn kích chọn nút Ghi, chương trình hiển thị thông báo cập nhật trạng thái thành công như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Bạn chọn OK, bộ hồ sơ chuyển sang trạng thái đã nộp.

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Tiếp theo, để cập nhật kết quả cho bộ hồ sơ. Bạn kích chọn Kết quả, màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Trường hợp hồ sơ đã có giấy xác nhận của BHXH, bạn tích chọn vào Giấy xác nhận của BHXH, màn hình tiếp theo hiển thị như sau:

Hướng dẫn cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Trường hợp hồ sơ đã có giấy xác nhận của BHXH, bạn tích chọn vào Giấy xác nhận của BHXH, màn hình tiếp theo hiển thị như sau:

Hướng dẫn cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Bạn chọn đến file xác nhận của cơ quan BHXH gửi về. Sau đó, chọn nút Open. Màn hình hiển thị như sau:

cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Bạn có thể kích vào Giấy xác nhận của BHXH để xem lại file xác nhận vừa đính kèm.

 • Sau khi bộ hồ sơ có giấy hẹn của BHXH, bạn kích chọn vào Giấy hẹn của BHXH để tiếp tục cập nhật kết quả cho bộ hồ sơ. Màn hình hiển thị như sau:

cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Bạn tìm đến file giấy hẹn của BHXH trả về. Sau đó nhấn nút Open, màn hình hiển thị tiếp theo như sau:

cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 

 • Bạn có thể kích vào mục Giấy hẹn của BHXH để xem lại nội dung giấy hẹn vừa cập nhật.

 • Cuối cùng, bạn kích nút Ghi để ghi lại trạng thái và kết quả của bộ hồ sơ đó. Màn hình hiển thị bộ hồ sơ như sau:

cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Trường hợp, bộ hồ sơ nộp bị lỗi, bạn kích chọn Nộp không thành công > Ghi.

cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

 • Trạng thái bộ hồ sơ chuyển thành Nộp lỗi như sau:

cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Danh sách hướng dẫn

[su_animate type=”bounceIn” delay=”1″] [su_note] Bài trước: Hướng dẫn quy trình khai báo hồ sơ trên phần mềm kbhxh [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInX” delay=”2″] [su_note] Bài tiếp theo: Hướng dẫn giao dịch điện tử bhxh [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInY” delay=”3″] [su_note] Quay lại: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kbhxh toàn tập [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”fadeInDown” delay=”4″] [su_note] Tham khảo: Khóa học kế toán thuế thực hành [/su_note] [/su_animate]

Comments