Kê khai nộp thuế TNDN cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Kê khai nộp thuế TNDN cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc- Mẫu số 03-8/TNDN như sau:

cách ghi vào Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

+   Chỉ tiêu [07] Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất: Nhập kiểu text, tối đa 300 ký tự

+   Chỉ tiêu [08]: Mã số thuế: tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

+   Chỉ tiêu [09]: Cơ quan thuế trực tiếp quản lý: UD hỗ trợ tách 2 cột để NSD chọn trong danh mục cơ quan thuế cấp Cục và cơ quan thuế cấp Chi cục. Nếu là Cục thuế quản lý thì cột Chi cục để trống.

+   Chỉ tiêu [10] – Tỷ lệ phân bổ: cho phép nhập dạng xx,xx%, kiểm tra tổng các dòng phải bằng 100%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%”.

+   Chỉ tiêu [11], [12], [13], [14]: NNT tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0

+   Chỉ tiêu [15] = [11] + [12] + [13] + [14], không cho phép sửa

+   Chỉ tiêu [16] = chỉ tiêu [5] * các dòng chỉ tiêu [10] tương ứng.

+   Cột [17] = [16] –  [15]

Bài học: Kê khai nộp thuế TNDN cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc chỉ dành cho các doanh nghiệp nào có chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Bạn kế toán nào làm cho doanh nghiệp không có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì bỏ qua bài học này mà hãy tìm bài học nào quan trọng, cần thiết với mình mà học nhé.

Bài giảng trong series

[su_animate type=”bounceIn” delay=”1″] [su_note] Bài học trước: Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInX” delay=”2″] [su_note] Bài học tiếp theo: Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInY” delay=”3″] [su_note] Quay lại danh sách bài giảng thuế TNDN [/su_note] [/su_animate]

Comments