Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO

Các bạn Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

Cách thức kê khai cụ thể như sau:

Vào phần kê khai -> chọn thuế GTGT ->chọn kỳ kê khai và chọn phụ lục kê khai

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Khi đó màn hình hiện ra

kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Trường hợp không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ các bạn đánh dấu chéo vào chỉ tiêu số 21

Trường hợp thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang chỉ tiêu số 22 có phát sinh ở kỳ trước, các bạn điền số thuế còn được khấu trừ kỳ trước vào chỉ tiêu này

kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Sau đó các bạn vào từng phụ lục kê khai nếu có phát sinh hoạt động mua bán kinh doanh trong kỳ:

Đối với phụ lục bảng kê hóa đơn bán ra, tùy theo từng mức thuế suất của từng mục mà các bạn lập bảng kê hóa đơn bán ra cho chính xác, căn cứ để lập bảng kê này là mức thuế suất trên từng hóa đơn cho từng mặt hàng

Mục 1: Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế

Những hóa đơn các bạn xuất cho các mặt hàng không chịu thuế như các sản phẩm nông nghiệp chưa qua sơ chế bán cho doanh nghiệp ở khâu thương mại,…

Tham khảo các đối tượng chịu thuế và không chịu thuế gtgt của chúng tôi tại đây

Mục 2: Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%

Các mặt hàng chịu thuế suất 0% các bạn tham khảo tại đây. Căn cứ các hóa đơn xuất 0% các bạn nhập liệu vào mục này

Mục 3:

Các mặt hàng chịu thuế suất 5% các bạn tham khảo tại đây. Căn cứ các hóa đơn xuất 5% các bạn nhập liệu vào mục này

Mục 4:

Các mặt hàng chịu thuế suất 10% các bạn tham khảo tại đây. Căn cứ vào các hóa đơn xuất 10% các bạn nhập liệu vào mục này

kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Đối với bảng kê hóa đơn chứng từ dịch vụ hàng hóa mua vào, tùy vào từng hoạt động mà các bạn lựa chọn mục để điền cho phù hợp, căn cứ để lập bảng kê hóa đơn mua vào này là mục đích của hàng hóa mua vào và loại hóa đơn mùa vào:

Mục 1:

Trường hợp này các bạn kê tất cả các hóa đơn mua vào của hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ

Mục 2:

Trường hợp này kê các hóa đơn chứng từ mua vào hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ

Trường hợp này thông thường xảy ra đối với các tài sản cố định và công cụ dụng cụ mua vào của doanh nghiệp

Mục 3:

Mục này các bạn kê khai hóa đơn đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Sau khi các bạn điền đầy đủ các thông tin ở phụ lục bán ra và mua vào thì các chỉ tiêu trên tờ khai sẽ tự động nhảy. Các bạn chỉ cần kết xuất file xml rồi gởi cho chi cục thuế thông qua mạng điện tử

Tham khảo: Cách điền từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

Chi tiết về cách kê khai thuế GTGT các bạn tham khảo ở clip sau

Comments