Mẫu phụ cấp lương

Mẫu phụ cấp lương như sau:

TÊN ĐƠN VỊ: Công ty TNHH ASIA ELECTRICITY
NGÀNH NGHỀ: Lắp đặt hệ thống điện
ĐỊA CHỈ: Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, phường 14, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
ĐIỆN THOẠI:  093 8289 345
MÃ SỐ (DO Sở LĐ – TBXH ghi): ………………..
PHỤ CẤP LƯƠNG
I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.750.000 đồng/tháng.
II/- CÁC LOẠI PHỤ CẤP LƯƠNG:
CÁC LOAI PHỤ CẤP  TỶ LỆ PHỤ CẤP  MỨC PHỤ CẤP
CÁC LOAI PHỤ CẤP  TỶ LỆ PHỤ CẤP  MỨC PHỤ CẤP
01. Phụ cấp chức vụ
– Giám đốc 0.3              1,125,000
02. Phụ cấp trang phục                         –
– Toàn bộ nhân viên 0.1                 375,000
03. Phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại
– Giám đốc 0.9              3,375,000
– Kế toán 0.8              3,000,000
– Thư ký 0.8              3,000,000
– Nhân viên văn phòng 0.8              3,000,000
– Nhân viên kỹ thuật 0.8              3,000,000
04. Phụ cấp ăn trưa
– Giám đốc 0.15                 562,500
– Toàn bộ nhân viên 0.15                 562,500
05. Phụ cấp khác (phụ cấp đồ dùng, kiêm nhiệm)
– Giám đốc 0.26                 975,000
– Kế toán 0.16                 600,000
– Thư ký 0.1                 375,000
– Nhân viên văn phòng 0.1                 375,000
– Nhân viên kỹ thuật 0.1                 375,000
Ghi chú:
Mức phụ cấp = Tỷ lệ phụ cấp * Tiền lương tối thiểu
TP. HCM, ngày      tháng   01    năm 2017
                                                                                              Giám Đốc

Tải mẫu phụ cấp lương: Mẫu phụ cấp lương

Comments