Cổ phần là gì?

Cổ phần là gì?   Cổ phần là gì? Liệu trong công ty TNHH có cổ phần hay không? Định nghĩa cổ phần về mặt pháp lý như thế nào? Vậy cổ phần là: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Các loại cổ phần Công ty cổ […]