Cổ phần là gì?

Cổ phần là gì?   Cổ phần là gì? Liệu trong công ty TNHH có cổ phần hay không? Định nghĩa cổ phần về mặt pháp lý như thế nào? Vậy cổ phần là: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Các loại cổ phần Công ty cổ […]

Phân biệt cổ phiếu và cổ phần

Phân biệt cổ phần và cổ phiếu

Phân biệt cổ phần và cổ phiếu như thế nào? Cổ phần và cổ phiếu là hai khái niệm được gặp trên thực tế rất nhiều tuy nhiên rất nhiều người nhầm lẫn hai khái niệm này. Về mặt pháp lý hai khái niệm này được hiểu như thế nào? Có gì giống và khác […]