Mẫu 3.12 quyết toán hóa đơn

Hướng dẫn khai Bảng kê hóa đơn của tổ chức cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng)

Hướng dẫn kê khai Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) Mục I HÓA ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Ở mục này kê khai các hóa đơn chưa sử dụng không muốn tiếp tục sử dụng […]

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC được hướng dẫn bởi kế toán YTHO Ngày, tháng, năm phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn : Cho phép NSD tự nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, Kiểm tra: 01/01/2011 <= Ngày mất <= Ngày báo cáo. Bắt buộc nhập (Tổ chức, cá […]

Đóng dấu chữ ký

Hướng dẫn cách đóng dấu đúng luật vào văn bản

Hướng dẫn cách đóng dấu đúng luật vào văn bản được kế toán YTHO giới thiệu đến bạn đọc như sau: Trong hoạt động cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ thành lập doanh nghiệp,…việc ký tên và đóng dấu là việc làm rất đáng được lưu […]

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được kế toán YTHO gởi đến các doanh nghiệp phát sinh kinh doanh ngoại tỉnh như sau: 1. Định nghĩa Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: – Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Là một khoản thuế GTGT ( 1% hoặc 2% ) phải trích nộp […]

Quy định về thuế khi khuyến mãi

Quy định về thuế trong hoạt động khuyến mãi

Quy định về thuế trong hoạt động khuyến mãi được thực hiện bởi kế toán YTHO: Khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, hiển nhiên doanh nghiệp cần khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng va mua sản phẩm của mình. Vậy doanh nghiệp cần làm gì và lưu ý các […]

Tổ chức lưu trữ chứn từ kế toán

Hướng dẫn tổ chức và lưu chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, […]

cách lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính là tổng hợp quy trình lập một báo cáo tài chính chuẩn theo quy định. Hiện nay việc lập một báo cáo tài chính mang lại nhiều ý nghĩa cho doanh nghiệp về mặt thông tin như: cung cấp thông tin về mặt tài chính cho những […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm htkk

Hướng dẫn sử dụng phần mềm htkk

Hướng dẫn sử dụng phần mềm htkk được kế toán YTHO gởi đến các quý doanh nghiệp như sau. Phần mềm htkk là gì ? Vì sao nó lại quan trọng đối với doanh nghiệp? HTKK là phần mềm độc quyền của cơ quan thuế. Bản quyền: Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế thuộc […]