Hóa đơn điện tử là gì

Hóa đơn điện tử là gì

Hóa đơn điện tử là gì Trong giai đoạn những tháng cuối cùng của năm 2018 là những tháng chuyển giao sang dùng hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử là gì mà lại quan trọng đến như vậy? Trước khi đi vào định nghĩa về hóa đơn điện tử các bạn cần nắm […]

Hướng dẫn đóng BHXH BHYT BHTN từ năm 2016

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH mới nhất

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH mới nhất như sau: Số Hồ sơ: 203/……………/CĐBHXH                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và […]

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được tóm tắt trong Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018: Từ đây đến ngày 1/11/2018 là giai đoạn mà doanh nghiệp cần đọc kỹ để hiểu được cách sử […]

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử như sau: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP […]

Phần mềm kế toán Việt Nam tốt nhất hiện nay

Phần mềm kế toán Việt Nam tốt nhất hiện nay ? Hiện là câu hỏi của không ít bạn kế toán cũng như các chủ doanh nghiệp có nhu cầu mua sắm một phần mềm kế toán có thể gắn bó lâu dài với bản thân cũng như doanh nghiệp của mình. Ngay lúc đầu […]

Các câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử như sau: Câu hỏi 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử? Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai hình thức: tự xây dựng phần mềm hoặc thông qua nhà cung cấp giải […]

các trường hợp viết sai hóa đơn điện tử

Cách xử lý các trường hợp lập sai hóa đơn điện tử

Cách xử lý các trường hợp lập sai hóa đơn điện tử được kế toán YTHO gởi đến các bạn như sau: Lập sai hóa đơn điện tử đang trở nên phổ biến hơn trong tình hình doanh nghiệp hiện nay. Việc khắc phục cũng gặp khá nhiều khó khăn. Việc nắm bắt các quy […]

Cách hạch toán hàng khuyến mại

Những trường hợp bắt buộc phải đăng ký khuyến mãi

Những trường hợp bắt buộc phải đăng ký khuyến mãi được kế toán YTHO gởi được bạn đọc như sau: Khuyến mãi là một trong những phương pháp kinh doanh mà doanh nghiệp áp dụng để có thể thu hút khách hàng so với các đối thủ. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng về […]

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế

YTHO gửi đến các bạn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất Theo Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 tại điều 3 khoản 3 mục 2 quy định  như sau: “2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07/2016 thì tiền […]