Tải mẫu công văn xácc nhận không nợ thuế

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

 YTHO gửi cho các bạn mẫu công văn xác nhận không nợ thuế như sau:   CÔNG TY………… ————– Số:…/…/CV- V/v: đề nghị xác nhận không nợ thuế để phục vụ việc…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-***———— Hồ Chí Minh, ngày ….   tháng […]

Tải mẫu công văn giải trình kê khai sai hồ sơ thuế

Mẫu công văn giải trình kê khai sai hồ sơ thuế

Mẫu công văn giải trình kê khai sai hồ sơ thuế được YTHO gửi đến các bạn CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ  VÀ XÂY LẮP TL ——————-                         Số: 09-14/CV-14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Mẫu công văn giải trình sai thuế Thu nhập cá nhân

Mẫu công văn giải trình sai thuế Thu nhập cá nhân được YTHO gửi đến các bạn: Công ty TNHH YTHO             Số : 01/2018 V/v: giải trình theo thông báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   […]

Tải mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính YTHO xin gửi đến các bạn như sau:   CÔNG TY TNHH YTHO Số: 02/BCTC2014 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———-    CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH (V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào […]

Tải mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

Các đối tượng không chịu thuế GTGT

Các đối tượng không chịu thuế GTGT Một số quy định các đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 được lưu […]

Giá dịch vụ quyết toán thuế

Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế

Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế YTHO tự tin là lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp trên cả nước với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, là đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề. YTHO luôn đảm bảo về uy tín, chất lượng, sự nhanh chóng và mức độ an toàn […]

so sánh điểm khác nhau giữa kế toán sản xuất và kế toán xây dựng

So sánh kế toán sản xuất sản phẩm và kế toán xây dựng

So sánh kế toán sản xuất sản phẩm và kế toán xây dựng ĐẶC ĐIỂM TÍNH CHẤT Kế toán giá thành sản phẩm Là một loại hình sản xuất kinh doanh thông thường Thành phẩm sản xuất thường thông qua kho Số lượng sản phẩm nhiều, sản xuất hàng loạt Kế toán giá thành xây […]

cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

Cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

Cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng là kế toán YTHO hướng dẫn các bạn 5 cách xử lý phổ biến về chi phí nhân công trong xây dựng: Thuê công ty khác làm thầu phụ (có tư cách pháp nhân) Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng giao thầu Biên bản […]

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được kế toán YTHO tìm hiểu và đúc kết như sau: ❤️1. Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là gì? – Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Là một khoản thuế GTGT ( 1% hoặc 2% ) phải trích nộp cho cơ quan thuế khi […]