Tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN mới nhất từ năm 2017

Tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN mới nhất từ 01/06/2017 được chúng tôi cập nhật theo quy định mới nhất từ bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo chúng tôi được biết thì đây cũng là tỷ lệ chung áp dụng cho toàn quốc.

Tỷ lệ trích đóng BHXH BHYT BHTN rất quan trọng cho doanh nghiệp để đưa ra mức chi phí chính xác cho doanh nghiệp. Các bạn kế toán cần chú ý cập nhật để làm đúng và tính lương đúng.

Tỷ lệ đóng thay đổi theo thông báo của bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo đó thì các cơ quan bảo hiểm xã hội ở các tỉnh cũng áp dụng theo quy định đó.

Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN như sau:

 

Năm Người sử dụng lao động (%) Người lao động (%) Tổng cộng (%)
BHXH BHYT BHTN BHXH BHYT BHTN
01/2007 15 2 5 1 23
01/2009 15 2 1 5 1 1 25
Từ 01/2010

đến 12/2011

16 3 1 6 1,5 1 28,5
Từ 01/2012

đến 12/2013

17 3 1 7 1,5 1 30,5
01/2014 – 1/06/2017 18 3 1 8 1,5 1 32,5
Từ ngày 01/06/2017 trở đi 17.5 3 1 8 1.5 1 32

Theo bảng này thì mức đóng áp dụng chung cho năm 2014 2015 2016 là 32,5%. Do đó mức đóng mới nhất áp dụng cho năm 2017 các bạn áp dụng ở dòng cuối cùng của bảng trên.

Ngoài ra còn có thêm 2% mức đóng kinh phí công đoàn, tổng cộng doanh nghiệp phải đóng là 34%. Cụ thể về mức đóng kinh phí công đoàn các bạn tham khảo tại đây.

Bảng tổng hợp tỷ lệ đóng này được chúng tôi rút ra từ các quy định sau:

Tỷ lệ đóng BHXH mới nhất

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của chúng tôi về tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN mới nhất áp dụng từ năm 2017. Các bạn có thắc mắc vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Comments

Contact Me on Zalo