Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 là một bài viết rất bổ ích về việc so sánh các loại hình doanh nghiệp được phép tồn tại trên nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Bài viết này sẽ rất có ích cho các bạn đang học luật doanh nghiệp 2014 và các giảng viên đang giảng về môn học này. Các giảng viên có thể sử dụng bảng so sánh bên dưới cho công tác giảng dạy của mình

Luật doanh nghiệp 2014 được ban hành vào ngày 26/11/2014 và có hiệu lực vào ngày 01/07/2015 thay thế cho luật doanh nghiệp 2005 và luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013. Luật doanh nghiệp 2014 có rất nhiều điểm mới mà các bạn cần phải quan tâm, đọc nghiên cứu mới có thể hiểu và áp dụng tốt được. Ngoài ra bạn cũng cần phải đọc những văn bản hướng dẫn đi kèm bộ luật này

Các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 bao gồm: công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân.

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 như sau:

bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

So sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

So sánh các loại hình doanh nghiệp Việt Nam

Bảng So sánh các loại hình doanh nghiệp với nhau

So sánh các loại hình doanh nghiệp Việt Nam

Nguồn: sưu tầm

Trên đây kế toán YTHO đã gởi đến các bạn bài viết Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014. Các bạn có thắc mắc về bài viết Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo.

Tham khảo:

Tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí

Comments

Contact Me on Zalo