Giỏ hàng

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) là dịch vụ tính toán lại thuế TNDN năm cho các quý đã tạm tính được kế toán YTHO cung cấp cho các đơn vị trên cả nước.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những dịch vụ đòi hỏi nhiều thời gian thực hiện về mặt sổ sách cũng như kiểm tra lại các chứng từ. Việc kiểm tra lại chứng từ để loại ra những chi phí chưa hợp lý của doanh nghiệp rất quan trọng trong dịch vụ này.

Quyết toán thuế TNDN khác với tạm tính thuế TNDN như thế nào?

Tạm tính thuế TNDN là hàng quý khi doanh nghiệp phát sinh doanh thu chi phí, thì doanh nghiệp phải tính ra lợi nhuận, sau đó nhân với tỷ lệ thuế suất thuế TNDN để tính ra thuế TNDN phát sinh trong quý và tạm nộp cho nhà nước.

Khi kết thúc 3 quý, đến quý thứ 4 thì doanh nghiệp phải quyết toán thuế doanh nghiệp năm. Quyết toán thuế doanh nghiệp năm là tính lại doanh thu năm, chi phí năm, lợi nhuận năm, thuế TNDN năm. Sau đó, người thực hiện phải so sánh giữa thuế TNDN năm so với số đã tạm nộp trong năm:

+ Nếu số thuế đã tạm nộp trong năm cao hơn thuế TNDN năm phát sinh thì doanh nghiệp tiếp tục được cấn trừ kỳ sau

+ Nếu số thuế tạm nộp trong năm nhỏ hơn thuế TNDN năm phát sinh thì doanh nghiệp phải đóng thêm cho phần đóng thiếu.

Dịch vụ quyết toán thuế TNDN được chúng tôi thực hiện như sau:

Bước 1: Trao đổi qua điện thoại

Bước 2: Xem qua sổ sách hoặc ước lượng qua điện thoại

Bước 3: Báo giá

Căn cứ vào sổ sách, chứng từ, lượng công việc thực hiện chúng tôi báo giá phù hợp với quy mô của doanh nghiệp.

Bước 4: Ký hợp đồng

Bước 5: Thực hiện hợp đồng

Sản phẩm của dịch vụ quyết toán thuế TNDN cuối năm

+ Bộ sổ sách kế toán,

+ Báo cáo quyết toán thuế TNDN

+ Bộ báo cáo tài chính kèm theo quyết toán thuế TNDN.

Kinh nghiệm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng tôi:

Bộ chứng từ sổ sách kế toán trước khi thực hiện dịch vụ:

Bộ chứng từ sổ sách sau khi chúng tôi thực hiện:

Mọi thắc mắc về dịch vụ vui lòng liên hệ:

Công ty kế toán YTHO

Điện thoại: 0917 83 84 89  Email: ketoanytho@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn.