Giỏ hàng

Thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp hay cho công ty là các thủ tục đăng ký ban đầu với cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những doanh nghiệp mới thành lập.

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành công tại sở kế hoạch đầu tư, hoàn thành các thủ tục với cơ quan thuế thì công việc tiếp theo các chủ doanh nghiệp phải suy nghĩ là các thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Vì sao phải thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp?

Doanh nghiệp suy nghĩ rằng

+ Ra doanh nghiệp chủ yếu là phải lo đối phó với các thủ tục bên cơ quan thuế thôi chứ các cơ quan còn lại mà lo gì. Tuy nhiên, có nhiều cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp còn phải làm việc lắm. Một trong cơ quan đó là cơ quan bảo hiểm xã hội.

+ Việc gì phải đi đóng BHXH cho tốn chi phí của doanh nghiệp mà không hề giải quyết thêm được công việc cho doanh nghiệp, lại thêm tốn chi phí công sức đi làm thủ tục và các vấn đề phát sinh,…

Kế toán YTHO xin đưa ra một số quy định và chính kiến hi vọng có thể giúp doanh nghiệp loại bỏ được tư tưởng trốn đóng BHXH cho người lao động:

Hiện nay, trốn đóng bảo hiểm xã hội đã được liệt kê vào tội hình sự, các quy định xử phạt về trốn đóng bảo hiểm xã hội các bạn tham khảo tại đây

Các lý do doanh nghiệp nên đóng BHXH cho nhân viên:

+ Thực hiện đúng các quy định của nhà nước

+ Giữ và phát triển được thương hiệu của công ty

+ Người lao động yên tâm làm việc cho công ty, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và hiệu suất làm việc cao hơn rất nhiều.

Các thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp như sau:

Hiện nay, Cơ quan bảo hiểm xã hội đã bắt buộc khai bảo hiểm xã hội điện tử. Do đó các bạn phải thực hiện theo quy định này.

Đọc: Hướng dẫn đăng ký bhxh điện tử để lựa chọn hình thức giao dịch điện tử

Đọc Hướng dẫn đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ điện tử để nộp hồ sơ

Đọc Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kbhxh để lập hồ sơ 101 và kết xuất hồ sơ thực hiện đăng ký hồ sơ lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp