Giỏ hàng

Nhiệm vụ của kế toán

 Bài học này chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về “nhiệm vụ của kế toán” nhé!

Nhiệm vụ của kế toán

     Với chức năng phản ánh và giám đốc toàn bộ các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, kế toán có những nhiệm vụ cơ bản sau:

     • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

     • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

    • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

    • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

    Chúc bạn có những thời gian với YTHO thật vui vẻ. Bất kì câu hỏi nào, dù không có trong bài giảng của chúng tôi, bạn hãy cứ comment, chúng tôi sẽ trả lời và nghiên cứu cùng bạn.