Giỏ hàng

Kiến thức

In hóa đơn không ký hợp đồng có bị phạt hay không ?