Giỏ hàng

Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015

Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015. Ngày 27/11/2015, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành thông báo số 3464/TB-BHXH về việc tiếp nhận hồ sơ giấy do cổng giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội tạm ngưng hoạt động để cấu hình lại đường truyền

 

Đến này Bảo hiểm xã hội đã cấu hình xong đường truyền và chuyển đổi sang trang kê khai mới tại gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Thực hiện theo công văn 614/CV-CNTT ngày 13 tháng 11 năm 2015 của trung tâm công nghệ thông tin Việt Nam về việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch điện tử, báo hiểm xã hội TP HCM trân trọng thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trang giao dịch điện tử BHXH mới. Kể từ ngày 17/11/2015 BHXH TPHCM sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy, đối với các hồ sơ giao dịch điện tử được. Các quy trình khác thì nộp hồ sơ giấy thông qua hệ thống bưu điện (kinh phí do cơ quan BHXH thanh toán với bưu điện)

Hiện nay các đơn vị có thể thực hiện giao dịch điện tử bằng hai hình thức:

  1. Đơn vị đã đăng ký giao dịch trên hệ thống thông tin cũ http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn thì vui lòng đăng ký lại trên cổng thông tin điện tử mới http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn
  2. Đơn vị đang giao dịch điện tử qua hệ thống Ivan thì vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ Ivan để kê khai và nộp hồ sơ điện tử ( hiện nay có 6 nhà cung cấp dịch vụ Ivan: VNPT, TS 24, Thái Sơn, EFY Việt Nam, BKAV, Viettel)

Vậy là bắt buộc phải thực hiện giao dịch điện tử rồi. Theo chúng tôi đây là bước tiến mới mang đến nhiều thời gian hơn cho các bạn kế toán, nhân sự để làm việc khác. Các bạn hãy mau mau cập nhật để nhanh chóng làm được nhé.