Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT  như sau:

Theo khoản 2 điều 19 thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

“Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

….

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.”

Theo quy định trên thì đã quá chi tiết về các thông tin trên một tờ bảng kê lập kèm hóa đơn.

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn một mẫu bảng kê trong thực tế tuân thủ theo quy định ở trên:

 CÔNG TY CỔ PHẦN URAMA
Địa chỉ:  68 Trần Nhân Tôn – phường 2 – quận 10 – Tp Hồ Chí Minh
Tell: 08.62928121 Email : Uramajsc@gmail.com
MST: 0313493579
BẢNG KÊ HÀNG BÁN
Đơn vị:
Địa chỉ:
STT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT SL  Đơn giá  Thành tiền
(đồng)
1 NRC sunlight chanh lít       15         22,500         337,500
2 Nước tẩy rửa Duck,Vim Bình       26         36,000         936,000
3 khui lon loại lớn cái         3           7,000           21,000
4 Nước rửa chén chai       12         22,500         270,000
5 Bao rác kg       20         27,000         540,000
6 Nhựa ép A4 Hight Q pet Film DL 80 hộp         1       280,000         280,000
7 Giấy in nhiệt 80mm x 45mm cuộn 400         10,500     4,200,000
8 Giấy in nhiệt 80mm x 80mm cuộn 100         11,000     1,100,000
9 cuốn bìa nhựa A4 30 lá cái         5         27,500         137,500
10 sổ da B5 cái         2         25,000           50,000
11 giấy in ảnh 2 mặt xấp         1         80,000           80,000
12 bột giặt omo Bịch       30         16,000         480,000
13 Tẩy tolet duck 900ml chai       10         39,500         395,000
14 Sổ Caro 25 x30 cuốn       10         26,500         265,000
15 Giấy in liên tục 3 lớp A4 Thùng         1       450,000         450,000
16 Thẻ nhựa Nhân viên cái       34         12,000         408,000
17 Sổ da A5 cuốn       13         22,500         292,500
18 Hộp quẹt cái       10           3,000           30,000
19 khẩu trang hoạt tính cái       48           2,500         120,000
Cộng   10,392,500
Thuế GTGT 10%     1,039,250
Tổng cộng   11,431,750
Bằng chữ:
(*) Hóa đơn được lập dựa trên bảng kê hàng bán.
Bảng kê được lập theo hóa đơn số…………………..ngày… tháng… năm
Người bán  Người mua
(ký, ghi rõ họ tên)  (ký,ghi rõ họ tên)
*Nếu bảng kê có nhiều trang thì phải đóng dấu giáp lai

 

Download mẫu bảng kê lập kèm theo hóa đơn: Mẫu bảng kê lập kèm theo hóa đơn GTGT

Tham khảo: Cách viết hóa đơn GTGT theo bảng kê

Comments

Contact Me on Zalo