Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất là một trong những điều được người lao động quan tâm nhiều nhất hiện nay. Nhiều bạn đi làm và mong được hưởng chế độ bảo hiểm tốt nhất. Đa số các bạn thì chưa biết nhiều về quy định tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Có nhiều quyền lợi các bạn được hưởng từ doanh nghiệp, từ cơ quan bảo hiểm mà các bạn không biết. Theo yêu cầu của nhiều bạn thì chúng tôi xin gởi đến các bạn một số quy định liên quan về cách tính bảo hiểm xã hội một lần.

Luật BHXH 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã mang đến nhiều sự thay đổi về cách tính hưởng BHXH một lần so với trước đây.
chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Sau đây chúng tôi xin gởi đến các bạn các quy định về bảo hiểm xã hội một lần mới nhất cũng như cách tính của nó:

 1. Quy định về bảo hiểm xã hội một lần:

Theo Điều 1 Nghị quyết số: 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động thì:

“ Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần”

Theo điều 60 luật BHXH 2014 năm 2014 về Bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
+ Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
d) Trường hợp người lao động là:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

=> khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

 1. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định bằng 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, tối đa 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm.

Lưu ý: Mức hưởng BHXH 1 lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp người lao động mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

– Về thời gian tham gia BHXH:

Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

– Về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH

Ngoài ra, các bạn phải tính được mức lương bình quân theo một bảng hệ thống quy đổi do bộ LĐTBXH quy định như sau:

Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH

Đối với BHXH bắt buộc

1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 4,85 4,12 3,89 3,77 3,50 3,35 3,41 3,42 3,29 3,19 2,96 2,73 2,54 2,35
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mức điều chỉnh 1,91 1,79 1,64 1,38 1,26 1,18 1,14 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00 1,00

Đối với BHXH tự nguyện

 1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức sau:
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2:

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mức điều chỉnh 1,91 1,79 1,64 1,38 1,26 1,18 1,14
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Mức điều chỉnh 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00 1,00  

Lưu ý:

– Thời gian tham gia BHXH lẻ tính như sau:  từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính tròn 1 năm.

– Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền mà Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (Trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo).

Những người tham gia BHXH, hưởng chế độ BHXH một lần thường có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tham khảo: Cách tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất để biết được quyền lợi của mình

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo các quy định mới nhất. Các bạn có thắc mắc về bài viết:  Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo: Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Liên hệ: Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần miễn phí

Comments

 • Thảo
  Trả lời

  Dạ cho e hỏi. E làm vc ở cty dc 23 tháng. Dự ra la 1 năm 11 tháng. Hàng tháng e đóng tiền bảo hiểm là 375.000 ( là riêng e đóng) lương hàng tháng của e 1 năm 2 mức lương. Vd 1/2014 đến 3/2014 = 2.850.000 ; tháng 4/2014 đến 12/2014 = 3.300.000; tháng 1/2015 đến 3/2015 = 3.472 000; tháng 4/2015 đến 11/2015 = 3.750.000 vậy e được hưởng bảo hiểm là bao nhiêu tiền vậy ạ

  • thinh_ytho

   Chúng tôi có hướng dẫn cách tính ở trên. Bạn căn cứ vào ví dụ để tính ra cho mình nhé. Thân đến bạn

 • Tran Phan
  Trả lời

  Dạ, cho e hoi. Thời gian nghỉ thai sản có đươc tính vào tổng thời gian đóng BhXH ko vậy?

  • thinh_ytho

   Câu hỏi của bạn được trả lời như sau:
   Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 tại Điều 35, Khoản 2 quy định mức hưởng chế độ thai sản như sau:
   “2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”
   Theo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 39, Khoản 2 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội như sau:
   “2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”
   Như vậy:
   – Năm 2015: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà không căn cứ vào thời gian nghỉ trong tháng đó là bao nhiêu.
   – Từ năm 2016 trở đi: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:
   + Nếu trong tháng người lao động nghỉ từ 14 ngày trở lên thì được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.
   + Nếu trong tháng người lao động nghỉ việc dưới 14 ngày thì người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó.

 • leetuanchinh
  Trả lời

  Như cách tính ở trên, làm sau 5 năm nhận được là 36 250 000 VNĐ . Trong khi đó mình đóng cho bảo hiểm tổng tiền sau 5 năm là :

  2tr5 * 12 tháng + 3tr * 12 + 3tr5 * 12 + 3tr5 *12 + 7tr * 12 = 234 triệu

  Như vậy so với tiền nhận được thì mình quá lỗ phải ko anh ? Mình chỉ nhận được khoảng 15% tiền mình đã đóng.

  Vậy đóng BH càng ít càng tố hơn đúng ko a ?

  • thinh_ytho

   2tr5 * 12 tháng + 3tr * 12 + 3tr5 * 12 + 3tr5 *12 + 7tr * 12 = 234 triệu
   Bạn xem lại nhé. Vì hàng tháng mình đóng (bao gồm của DN và cá nhân là 32,5% trên lương đóng thôi)
   Bảo hiểm khuyến khích chúng ta đóng tới khi hưởng lương hưu, chứ nhận một lần thì đúng là sẽ ít hơn.
   Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: https://ytho.com.vn/quyen-loi-cua-viec-dong-bao-hiem-xa-hoi/ để hiểu hơn về Bảo hiểm xã hội nhé.

  • Ms Nhung

   bạn đang tính tiền lương bạn được nhận ah? thường thì sẽ nhân đc khoảng 50% số tiền đóng chứ ko phải 15%

 • Thao
  Trả lời

  Nho chi tinh tiên bch dùm em nha… em hơi bi long công o thai san
  Em lam 3/3/12 đến 7/6/16 em nghi em hơn bhxh môt lần..dc ko chi
  Các mức lương cua em la.
  2012 : 2300
  2013: 2700
  2014: 3100
  2015 : 3550
  2016 : 3900
  Nhưng em nghi thai san tư 1/12/2015..đen 1/6/2016
  Em vào lam dc vài ngay thi dc ki hộp dong mới Vs mức lương la 3900 va dc công thêm tiền phu cấp theo lương la 390k

 • Ann
  Trả lời

  Em chưa hiểu tại sao có đến nhiều cách tính bhxh ạ( tính tròn năm thì được 1,5 tháng & cách tính gộp số tháng làm việc nhân 1,5 rồi nhân cho tb lương),vậy cách nào mới là chính thức ?

  • thinh_ytho

   Bạn cần đặt câu hỏi dễ hiểu hơn nhé. Thật ra có một cách chứ mấy bạn, bạn xem kỹ lại nhé

 • Lợi
  Trả lời

  Mức đóng BHXH là 26%(cá nhân 8% và DN 18%).
  Mức lương 10tr/tháng thì sẽ đóng 2,6tr tiền BHXH, 1 năm thì phải đóng 31,2tr, nhưng khi lãnh BHXH chỉ được 2 tháng lương bình quân đóng BHXH đó là 2x10tr=20tr. Khoảng chênh lệch 11,2tr đó sẽ về đâu??? Đó là sau 2014 chứ trước 2014 thì chỉ 1,5x10tr=15tr??????

  • thinh_ytho

   Đây cũng là điểm mà nhiều người thắc mắc giống bạn. Tiền bảo hiểm xã hội nhận một lần sẽ luôn thấp hơn số tiền đã đóng trước đó. Vì bảo hiểm khuyến khích các bạn đóng đủ để hưởng lương hưu thay vì hưởng 1 lần. Còn số tiền mà bị dôi ra đó sẽ bù trừ qua lại cho những khoản như: thai sản, …

   • thùy linh

    vậy những người k hưởng thai sản thì sao ạ?

 • Thanh Nga
  Trả lời

  Mình tham gia BHXH bắt buộc từ 09/2011. Mức đóng cụ thể như sau:
  09/2011-12/2012: 2.200.000đ
  01/2013-12/2013: 2.800.000đ
  01/2014-01/2015: 5.000.000đ
  02/2015-07/2015: Nghỉ thai sản
  BHXH chốt sổ là 3 năm 11 tháng chưa hưởng
  Vậy số tiền mình được hưởng cụ thể ntn?Vì mình ko biết 6 tháng nghỉ thai sản, đc tính BHXH nhưng tổng lương thì tính cho 6 tháng này ra sao?

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, số tiền bạn được tính lúc nghỉ thai sản là số tiền lương cơ bản lúc làm thai sản bạn nhé. Nếu có sự thay đổi thì bảo hiểm sẽ tính theo mức lương tối thiểu vùng( nếu lương cơ bản nhỏ hơn lương tối thiểu vùng) Nếu lương cơ bản lớn hơn lương tối thiểu vùng thì tính theo lương cơ bản.

 • thùy linh
  Trả lời

  mình tham gia bảo hiểm xã hội từ 04/2013. mức đóng cụ thể như sau:
  04/2013-12/2013: 2.215.000
  01/2014-12/2014: 2.889.000
  01/2015-12/2015: 3.317.000
  01/2016-06/2016:3.900.000
  vậy số tiền cụ thể mình nhận được bao nhiêu ạ? xin hãy tính dùm mình ạ?

  • Mr_YTHO

   Bạn vui lòng tham khảo cách tính ở trên rồi tự tính bạn nhé.

  • Ms Phuc

   khoang 20 tr tro lai

   • thùy linh

    bạn ơi k fai nhận dc bằng đó tiền. mỗi tháng m chỉ nhận dc 2.300.000d tiền bảo hiểm, lãnh đc 3 tháng. k hiểu ngta tính như thế nào ạ?

   • thùy linh

    2.300.000d là tiền trợ cấp BHTN đó bạn ạ?

 • Nguyen Quang Luat
  Trả lời

  Xin Chao !
  Minh muon hoi tham 1 truong hop ?
  Minh lam viec cho CTy A da nghi viec va chot so den 9/2015. CTy A da tra so ve cho minh. 6/2016 minh tiep tuc tham gia CTy B nhung chua nop so BHXH cua minh len . Minh co thong bao số sổ cho CTy B de Cty dong bao hiem cho minh . Minh muon lanh tro cap BHXH chot toi thang 9/2015 ma Cty A da dong cho minh duoc khong va neu duoc thi quy dinh minh nhan tro cap the nao ?
  Vui long huong dan giup cho minh nhe ,
  Tran Trong !

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, thời gian bạn tham gia đóng BHXH thì bạn được tính hưởng nhé, thời gian không đóng thì không được tính. Còn cách tính trong bài viết đã hướng dẫn cụ thể, bạn tham khảo cách tính ở trên nhé.

 • Dao
  Trả lời

  Toi tham gia bhxh tu thag 9 nam 2012. Toi co nghi thai san 6thag.vay neu toi lah bhxh 1lan co bi tru thoi gian 6thag do ra hay k

  • Mr_YTHO

   6 tháng đó vẫn được tính bạn nhé

 • huong
  Trả lời

  cho e hoi.. e dong bhxh duoc co 6thang rui e nghi viec. dong tu thang 2/2015 den thag 8/2015 vay cach tinh bhxh cua e se nhu the nao

  • Mr_YTHO

   Em đóng mới có 6 tháng thì e nhận có được bao nhiêu tiền đâu. Ở trên có hướng dẫn cụ thể, sao ko tham khảo rồi tự tính cho mình???

 • Bui giang nam
  Trả lời

  Cho minh hoi minh dong bao hiem tu than 1nam 2012 den thang 7 nam 2015 khi minh dang ki lay bao hiem xa hoi 1 lan duoc bao nhieu tien.may a chi tu van tinh gium e cam on nhieu ak.

  • Mr_YTHO

   Bạn tạm tính theo như hướng dẫn ở trên cũng sẽ ra được số tiền tạm tính cho mình. Số tiền BHXH một lần thường ít chứ ko nhiều như bạn đã đóng vào nhé.

 • Tân
  Trả lời

  em đóng BHXH được 1 năm, em nghỉ việc và chốt sổ BHXH được 6 tháng thì em đi làm lại, đóng BHXH cùng số sổ củ. Cho em hỏi Sổ BHXH em chốt cho tới giờ là 14 tháng, và thời gian đóng mới là 7 tháng,vậy em có được lảnh BHXH 1 lần của sổ trước không ạ?

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, bạn hoàn toàn được tính thời gian đã đóng nhé, tuy nhiên số tiền thấp bạn nên tham gia để hưởng lương hưu

 • Hiền
  Trả lời

  Cho em hỏi chút ạ.
  E đóng bh từ tháng 3 đến tháng 8/2014
  là:2.730.000
  Và từ tháng 10/2014 đến tháng 8/2015 là: 8.800.000
  Vậy e muốn thanh toán 1 lần bh thì e tính như thế nào ạ.
  A/c chỉ giúp e với ạ

  • Mr_YTHO

   Bạn tham khảo cách tính rồi tự tính cho mình theo hướng dẫn ở trên nhé.

 • dung
  Trả lời

  Nhu truog hop cua e thi phai tinh nhu the nao ạ
  Thang 12 nam 2013: 1890000
  Thang 1 nam 2014: 2023000
  Thang 2 den thang12 nam 2014: 2205000
  Thang1 den thang8 nam 2015: 2697000
  Vay em muon lanh mot lan bhxh e dc huongbao nhieu

 • Trần Tâm
  Trả lời

  Chào Luật Minh Gia
  Em cám ơn trước vì đã đọc email này
  Chân thành cám ơn

  Em muốn xin hỏi vài câu về BHXH 1 lần
  1. Thời gian đăng ký nhận BHXH 1 lần
  -Em nghỉ việc ào ngày 20 tháng 8 năm 2015
  Nay, tháng 8 năm 2016 em có phải đợi đến sau ngày 20 mới đi đăng ký nhận BHXH 1 lần hay phải hết tháng 8 vậy ?
  2.cách tính BHXH 1 lần
  – Em đóng BHXH từ năm 2012 đến 2015
  vì em có đọc luật mới, trước năm 2014 là nhân 1,5 lần và sau năm 2014 là nhân 2 lần lương bình quân
  vậy cách tính sẽ như thế nào, và em làm được tổng cộng tất cả là 2 năm 10 tháng, Em không biết tính sao, vì hơi rối, xin giúp em.
  **Em tính thế này,
  trước năm 2014, em làm được 17 tháng vơi tổng lương là 47 triệu
  sau năm 2014, em làm được 17 tháng với tổng lương là 52 triệu
  Em không biết nhân hệ số 1,5 và nhân 2 vào đâu, và còn số thời gian 2 năm 10 tháng (sẽ được thành 3 năm) để nhân 3 hay là phải tính thành 17 tháng (trước và sau 2014)
  Xin giúp em giải đáp thắc mắc, em xin cảm on rất nhiều

 • Trần Tâm
  Trả lời

  Chào YTHO.com.vn
  Em cám ơn trước vì đã đọc email này
  Chân thành cám ơn

  Em muốn xin hỏi vài câu về BHXH 1 lần
  1. Thời gian đăng ký nhận BHXH 1 lần
  -Em nghỉ việc ào ngày 20 tháng 8 năm 2015
  Nay, tháng 8 năm 2016 em có phải đợi đến sau ngày 20 mới đi đăng ký nhận BHXH 1 lần hay phải hết tháng 8 vậy ?
  2.cách tính BHXH 1 lần
  – Em đóng BHXH từ năm 2012 đến 2015
  vì em có đọc luật mới, trước năm 2014 là nhân 1,5 lần và sau năm 2014 là nhân 2 lần lương bình quân
  vậy cách tính sẽ như thế nào, và em làm được tổng cộng tất cả là 2 năm 10 tháng, Em không biết tính sao, vì hơi rối, xin giúp em.
  **Em tính thế này,
  trước năm 2014, em làm được 17 tháng vơi tổng lương là 47 triệu
  sau năm 2014, em làm được 17 tháng với tổng lương là 52 triệu
  Em không biết nhân hệ số 1,5 và nhân 2 vào đâu, và còn số thời gian 2 năm 10 tháng (sẽ được thành 3 năm) để nhân 3 hay là phải tính thành 17 tháng (trước và sau 2014)
  Xin giúp em giải đáp thắc mắc, em xin cảm on rất nhiều

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, trong bài viết có hướng dẫn rõ là lương bình quân tháng, hàng tháng bạn đóng trên mức lương bao nhiêu? thì tính trung bình ra sau đó nhân với 1,5 hoặc 2 lần là ra rồi. Số tiền BHXH 1 lần khi nhận thì không nhận đủ như số tiền mình đóng vào nhé. BHXH sẽ giúp bạn có nhiều quyền lợi khi nghỉ hưu nhé.

 • ngoc tran
  Trả lời

  cho minh hoi , sau thoi gian minh nghi viec duoc 1 nam, nhug minh co cong chuyen chua the di rut tien bhxh duoc vay neu minh tre 1 thag hoac nua thang rui minh moi di dang ki rut bhxh . vay co duoc ko ?

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, bạn vẫn được rút bình thường nhé.

 • thu
  Trả lời

  Minh nghi viec tu 9/2014nay van chua nhan bao hiem xa hoi .bay gio minh muon di nhan co dc ko ah

  • Mr_YTHO

   Được bạn nhé, bạn đến cơ quan bHXH để được hướng dẫn hồ sơ

 • Thái Hà
  Trả lời

  Chào YTHO !

  Cho em hỏi, em đã nghĩ việc vào tháng 5/2016 và sắp tới công ty sẽ trả sổ bảo hiểm cho em. Em có thể đi rút BH luôn 1lần được ko hay đến năm sau em mới rút được ạ ? Và khi mình rút BH 1lần, em biết là phải có đơn trình xin rút BH 1lần, vậy đơn đó mình tự ghi hay sao ạ ?
  Mong phản hồi sớm từ YTHO, em cảm ơn.

  • Mr_YTHO

   Bạn đóng đủ năm thì rút được bạn nhé. Hồ Sơ thì bạn liên hệ cơ quan bảo hiểm nơi mở sổ để được hướng dẫn cụ thể hồ sơ nhé.

   • Thái Hà

    Em đóng đủ và dư 1tháng. Vậy em có thể rút được liền chứ ạ ??

 • Trần Khánh Thăng
  Trả lời

  Chào Luật Minh Gia,

  Nhờ hướng dẫn tính giúp mình trợ cấp 1 lần như sau :

  Thời gian làm việc từ 06/2013 đến 07/2015, mức đóng là 3.500.000.

  Xin cảm ơn.

 • bùi thùy giang
  Trả lời

  Cháu đã tham gia bhxh được 4 năm 2tháng, thời điểm từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 1 năm 2016 vậy số tiền cbh 1 lần của cháu được bao nhiêu.

 • bùi thùy giang
  Trả lời

  Tính cho cháu tiền bh 1lần được bao nhiêu.
  Tháng 12 năm 2011: 1.658.500
  Tháng 1-12 năm 2012: 1.658.500
  Tháng 1-2 năm 2013: 1.765.500
  Tháng 3-8 năm 2013: nghỉ thai sản
  tháng 9-12 năm 2013:1. 765. 500
  Tháng 1-12 năm 2014: 2. 033.000
  tháng 1-12 năm 2015: 2.300.500
  tháng 1 năm 2016: 2.568.000

 • Trần nhật vũ
  Trả lời

  Mình tham gia bhxh được 1 năm 2 tháng. Lương tb là 2600000. Nếu tính theo cách tính như trên 2600000×1.5 =39000000. Nhưng thực tế là mình nhận được 26000000×1.5×2=7800000? :))

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, do bạn tham gia có thêm 2 tháng nên người ta cho bạn thêm nữa năm nữa là 1,5 đấy ạ.

   • Joe

    1. Nếu bạn tham gia bảo hiểm trước năm 2014 thì:
    1.5 x 2.600.000 x 1.5 = 5.850.000 đồng
    2. Nếu bạn tham gia bảo hiểm trước sau 2014 thì:
    2 x 2.600.000 x 1.5 = 7.800.000 đồng

 • Trung
  Trả lời

  Chào Ls ! Trường hợp tôi là viên chức đã đóng BHXH từ năm 1983 đến nay muốn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp 1 lần có được không ?

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, mình hoàn toàn được hưởng bạn nhé

  • Mr_YTHO

   Có quy đinh như sau: “Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;” thì được hưởng BHXH 1 lần, a xem mình đã đóng đủ 20 năm chưa? nếu đã đóng đủ 20 năm thì a xem mình có thuộc hưởng lương hưu ko?

 • đức
  Trả lời

  Cho hỏi.mức lương tôi là 3 triệu 1.đã đóng 1 năm 1 tháng.vậy số tiền mình lãnh là bao nhiêu??

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, bạn dựa vào quy định sau
   a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
   b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

  • Nam

   Khoảng 7tr

 • Nam
  Trả lời

  Cho e hỏi e tham gia bảo hiểm xã hội từ 1-2015 đến 12-2015 căn cứ đóng là 2.942.500. Và 1-2016 đến 6-2016 là 3.255.000 vậy cho e hỏi tiền bảo hiểm xã hội của e được bao nhiêu và e có thể lãnh bảo hiểm xã hội một lần được hay ko

  • Mr_YTHO

   Chào em, em vui lòng tham khảo cách tính ở trên để tính ra giúp YTHO. Bạn xem cụ thể quy định trong bài viết. Nếu bạn không nằm trong các trường hợp được nêu thì bạn không được hưởng BHXH 1 lần.

 • Nam
  Trả lời

  Chị ơi bảo hiểm xã hội 1 lần là mình cần giấy quyết định và sao khi có giấy thì mình có thể nhận tiền sao 15 ngày đúng k chị

  • Mr_YTHO

   Chào ban, bạn cần mang sổ BHXH đến cơ quan BHXH cấp sổ cho bạn, sau đó bạn xin người ta mẫu hồ sơ yêu cầu hưởng BHXH 1 lần, người ta sẽ cung cấp cho bạn. Sau khi xét duyệt hồ sơ thì trong khoảng 2 tuần người ta sẽ chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng bạn cung cấp hoặc nhận tiền mặt

 • Trúc phạm
  Trả lời

  Cho e hỏi e đã tham gia bảo hiểm xã hội từ 10-2015 đến 12-2015 căn cứ đóng là 3.100.000 và từ 01-2016 đến 04-2016 căn cứ đóng là 3.500.000 vậy cho e hỏi tiền bảo hiểm xã hội mà e nhận được là bao nhiu và em có thể nhận bảo hiểm 1 lần được hay ko ạk.

  • Mr_YTHO

   Bạn xem cụ thể quy định trong bài viết. Nếu bạn không nằm trong các trường hợp được nêu thì bạn không được hưởng BHXH 1 lần.
   Còn cách tính thì bài viết đã hướng dẫn rõ YTHO mong bạn tư tính.

 • hải
  Trả lời

  Năm nay e 18 tuổi (1997) e đóng bhxh đc 3 tháng . từ tháng 5 đến tháng 7 2016 .vậy e được hưởng bhxh 1 lần k ạ??? Và số tiền là bnhieu ? Mong luật sư giải đáp giúp ạ.!!!

  • Mr_YTHO

   Bạn xem cụ thể quy định trong bài viết. Nếu bạn không nằm trong các trường hợp được nêu thì bạn không được hưởng BHXH 1 lần

 • Nguyễn hoàng ngọc trâm
  Trả lời

  Cho em hỏi e đóng bhxh từ năm. Tháng 4/2009 đến 31/1/2016. Thi số tiền e lãnh dc bao nhiêu.
  4/2009 _ 12/2009 : 916.000
  01/2010_ 12/2010: 1.063.000
  01/2011_09/2011: 1.581.000
  10/2011_12/2011: 2.247.000
  01/2012_12/2012: 1.247.000
  01/2013_12/2013: 2.640.000
  01/2014_12/2014: 3.347.000
  01/2015_01/2016: 3.843 .000

 • Mạnh
  Trả lời

  Cho em hỏi chút ạ. Em đóng bảo hiểm đc 21 tháng rùi ạ. Tổng mỗi tháng em đóng là 1.250.000d. Vậy bây giờ em muốn rút bảo hiểm xã hội một lần thì em đc bao nhiêu ạ.

 • thùy linh
  Trả lời

  cho m hỏi là tiền BHXH 1 năm sau mới lấy đúng k ạ? nếu trong vòng 1 năm m k tham gia bhxh nữa thì m có thể lãnh BHXH 1 lần fai k ạ? địa chỉ thường trú của m là ở Đồng nai. vậy sắp tới m muốn lãnh tiền BHXH 1 lần thì lãnh ở đâu ạ? xin giúp m ạ?

  • Mr_YTHO

   Chào bạn, trong bài viết có ghi rõ điều kiện để bạn được hưởng BHXH 1 lần, còn bạn hưởng tại nơi bạn được cấp sổ BHXH hoặc cơ quan BHXH nơi bạn đang tham gia nhé.

 • lên thị út
  Trả lời

  Mức lương đóng bh hiểm là khoảng nào vậy, em không hiểu, sao em không thấy mọi người nhắc đến hệ số lương. Mức lương đóng bh không phải bằng lương tối thiểu vùng là 1.150.000 nhân với hệ số lương sao ạ

 • nguyễn tuấn
  Trả lời

  Cho mình hỏi : vợ mình làm cty được 3 năm và đã nhận BH thất nghiệp nhưng chưa trả sổ BH vậy bây giờ vợ mình còn nhận chế độ gì không ?

 • Nam
  Trả lời

  Giúp e với mấy hôm trước e nge bạn e nói nó làm đơn lãnh tiền lãi bhxh sau khi ngỉ việc .vậy có hay không ạ.nếu có thì đơn đó thế nào ??..e xin cám ơn

  • Mr_YTHO

   Cái này bạn đủ điều kiện thì chỉ nhận được bảo hiểm thất nghiệp, còn tính lãi thì lúc tính bảo hiểm thất nghiệp người ta sẽ xem xét đến thời giá, chỉ số tiêu dùng để tính thêm hoặc bớt cho bạn.

 • Vuong
  Trả lời

  Cho e hoi 2013: 2.515.000. 2014: 2.900.000. 2015: 3.350.000. Zay e lanh duoc nhieu

 • sơn
  Trả lời

  E làm việc từ 26/3/2015 đến 26/3/2016. Tiền bảo hiểm e phải đóng hàng tháng là 545000. Cho hỏi sau một năm thì e nhận đc tiền bảo hiểm là bao nhiêu

  • Tranng

   K biet ban co ghi thieu 1 so 0 o muc luong dong bao hiem k. Ban dong BHXH dc 1nam thi se dc huong 2thang luong dong bao hiem. Cach tinh giong o duoi:
   2 thang/nam x muc luong dong BH(5,450,000) = 10,900,000 đ

 • lam phuong an
  Trả lời

  Anh ơi dum tinh cho em ạ 07/2013 đến 12/2013 luong là 2.515.000 01/2014 đến 06/2014 lương là 2.905.000 07/2014 đến 12 /2014 lương là 2.965,000 01/2015 đến 06/2015 lương là 3.425,000 07/2015 đến 07/2015 lương là 3.455.000 tính giúp em xin cám ơn

 • Nguyễn đức bằng
  Trả lời

  Cho em hỏi,em đóng bảo hiểm dc 1 năm 10 tháng vậy giờ em muốn lấy tiền bảo hiểm 1 lần,thì làm thế nào,và cách tính ra sao,lương của em hiện tại là 3700000/ tháng

 • Hhh
  Trả lời

  Tính vậy thì người lao động bị thiệt thòi quá.

 • Tran Phu
  Trả lời

  luong toi thay doi theo tung nam. co 3nam 4 thang truoc 2014 va 2 nam 3t sau 2014. vay tinh the nao

  • Mr_YTHO

   Bạn tính theo trung bình nhé

 • Lữ thị tuyết nhung
  Trả lời

  Cho e hỏi mức lương như sau thì e hưởng bảo hiễm là bao nhiêu và ngày nghỉ việc của e là 14/11 2015 thì khi nào e moi đc nhận tiền bảo hiễm
  8/2013_12/2013 .2.413.055
  01/2014_3/2014. 2.750.105
  10/2014_12/2014 2.887.610
  01/2015_06/2015. 3.359.480
  07/2015_10/2015 3.527.545
  Tổng số tiền đóng là 2 Nam 3 tháng tháng 11 của e ko thấy cộng vô e nghĩ 14/11/2015 vậy e có đc cộng thêm khoản đo ko

 • Đào Quang Đạt
  Trả lời

  E đóng bảo hiểm được 5 năm 8 tháng trong đó:
  – 3 năm 4 tháng mức lương đóng là 1.670.000
  – 2 năm 4 tháng mức lương đóng là 5.000.000
  vậy nếu e muốn làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần thì e được bao nhiêu tiền ạ
  Mong được sự tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn

 • Nam
  Trả lời

  Cho tôi hỏi. Tôi là sĩ quan QĐND bây giờ tôi xin phục viên vậy tôi có được hưởng BHXH k? Và tính như thế nào? Từ 9/2008-9/2012 t là học viên binh nhat , binh nhi. Từ 7/2012- là thiếu uý-7/2014 là trung uý- nay t là thượng uý

  • Mr_YTHO

   Anh xem rõ điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần xem anh có được hưởng hay không. Khi nằm trong diện được hưởng BHXH 1 lần, anh vui lòng liên hệ cơ quan bảo hiểm nơi chốt sổ để hưởng bhxh 1 lần.

 • Tiên
  Trả lời

  hưởng tiền bhxh 1 lần lúc nào cũng thấp hơn số tiền đã đóng, cho vay không có lời mà còn bị mất vốn nữa chứ

 • Trang
  Trả lời

  E chuẩn bị đi XKLĐ mà hiện tại e đã đóng BHXH đc hơn 5 năm.Vậy e làm hs để hưởng BHXH luôn có được k hay là sau 1 năm sau e mới được làm ?

 • Pham hoang sang
  Trả lời

  Tôi làm công an xã từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 12 năm 2016 tôi nghĩ việc. Vay tôi được hưởng số tiền Bhxh.CT là bao nhiêu

 • Chi
  Trả lời

  Mìh vào bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 12 năm 2015 va đóng hết tháng 2 năm 2017 thì mìh nghĩ việc và không đóng nửa.vây bhxh của mìh được tính như thế nào

 • Mưa Bụi
  Trả lời

  Cho e hỏi năm ở cty cũ e tham gia bhiem đc 1 năm 1 tháng..e đã lấy đc bhiem thất nghiệp..giờ e sang cty mới làm đc 1nam..cty này cũg tham gia bhiem..vậy tháng 4 này e đúg 1 nam e giữ sổ bhiem cty cũ,e có đc lấy luôn phần tiền bhxh cty k hay bắt buộc phải gộp vô bhxh ở cty mới??
  Chào a ạ!!

 • le van nam
  Trả lời

  Tôi tham gia bhxh duoc 19nam nam nay tôi 40tuoi co duoc huong bhxh mot lan khong?va cach tinh thang luong huong la 6thang muc luong can ban sau cung hay ‘tinh theo thoi diem môi nam môt

 • Minh anh
  Trả lời

  Toi tham gia Bhxh được 13 năm nhưng toi 48 tuổi rồi có dược hưởng bảo hiểm 1 lần khi nghỉ việc vào năm 2017 ko

  • ktytho

   chào bạn,
   bạn đã đóng đủ 20 năm chưa?

 • Tuyen Nguyen Van
  Trả lời

  C bn? cho mình hỏi vợ mình vào cty A làm 8/2012 mức lương cơ bản lúc này:2.010.000đ
  1/3/2013 lương cb :2.394.00đ đến tháng 5/2013 nghỉ sinh.
  vào 11/2013 lương tăng 2.514.000đ.
  1/4/2014 lương cb:2.832.000đ
  vào 7/2014 lương tăng 2.974.000đ .tháng 11/2014 nghỉ sinh
  5/2015 lương cb:3.409.000đ
  vào 7/2015 lương tăng 3.580.000đ
  1/2016 đóng đến 3/2016 lúc này lương cb:4.034.000đ
  vậy chị cho e hỏi tính ntn?vào nếu nhận 1 lần được bao nhiêu?

 • Minh Việt
  Trả lời

  ai tính hộ em với
  từ tháng 7.2014 –> 12, 2014 : 2.900.000
  từ tháng 1.2015 –> 12. 2015 : 3.375.000
  từ tháng 1.2016 –> 5 . 2016 : 4.670.000 thời gian làm của em là 1 năm 10 tháng đc tính ntn ạ

 • khiến
  Trả lời

  cho em hỏi với ạ, em đóng bảo hiểm được 19 tháng với mức lương cơ bản 3.000.000 vnđ.vậy khi em muốn thanh toán bảo hiểm 1 lần thì tính như vậy có đúng ko ạ :
  3.000.000×1.5(hệ số)x2(năm)=9.000.000vnđ

 • thanh
  Trả lời

  cho e hoi e va ban e dong bhxh muc luong can ban giong nhau.e dong tu nam 2005 con ban e dong sau e 2 nam 2007 vay ma e nhan it tien hon ban cua e.tu 2005 den 2007 e dong lcb co 560 ngan.e thi dong dc 10 nam 9 thang ma dc 31tr con ban e
  8 nam 10 thang ma dc 34 tr.e thay bhxh tinh vay thay ko hop ly ji het.e dong hon 23 thang ma lai nhan it hon 3tr

 • thanh
  Trả lời

  toi va ban toi dong muc bhxh giong nhau.toi dong tu 2005 dên 2016.ban toi dong tu 2007 den 2016.toi dong dc 10 nam9 thang .ban toi dc 8nam10 thang.vay ma ban toi 8nam 10 thang nhan dc 34 tr.toi 10 nam 9thang chi nhan dc31 tr.nhu vay toi thay bhxh tinh tien chua hop ly.xin tra loi gium toi xem cang dong lau lai cang it tien

 • nhung
  Trả lời

  Cho mình hỏi năm 2013 mình đóng 2 tháng bh mức lương đóng là 2.247.000dd . Năm 2014 đóng mức lương 2568000d. 2015 minh đóng mức lương 2.942.500 đ. Năm 2016 mình đóng thêm 3 thag mức lương 3.317.000 vậy mình dc hưởng bhxh 1 lần là bn ạ

 • THUY
  Trả lời

  cho tôi hỏi tôi có đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1 năm 1994 đến năm 2010 tôi bị mắc bệnh ung thư tôi nghĩ hưởng lương bảo hiểm xã hội 7 tháng tính đến thời điểm này tôi đã đóng BHXH được 22 năm 9 tháng vậy tôi muốn rút bảo hiểm một lần thì tính như thế nào lương của tôi hiện nay đang hưởng mức lương là 4,2 được 3 năm 6 tháng xin trả lời giúp tôi với xin cảm ơn

 • VO THI HUONG
  Trả lời

  Cho tôi hỏi. tôi có đóng BHXH, tôi muốn nhận bh 1lan, thì được hưởng được bao nhiêu tiền.
  -từ tháng 02/2008 đến 12/2008 mức lương 945.000đ,
  -từ tháng 01/2009 đến 04/2009 mức lương 1.355.400d
  -từ tháng 05/2009 đến 04/2010 mức lương 1.631.500d
  -từ tháng 05/2010 đến 04/2011 mức lương 1.832.300d
  -tu thang 05/2011 den 04/2012 muc luong 2.083.300d
  -tu thang 05/2012 den thang 11/2012 muc luong 2.635.500d
  -tu thang 12/2012 den thang 06/2013 muc luong 3.087.00d
  -tu thang 07/2013 den thang 12/2013 muc luong 3.381.000d
  -tu thang 01/2014 den thang 12/2014 muc luong 3.3.84.000d
  -tu thang 01/2015 den thang 12/2015 muc luong 3.877.500d
  -tu thang 01/2016 den thang 12/2016 muc luong 4.371.000d.

 • Khách
  Trả lời

  E tham gia bhxh duoc 1nam 6thang tu thang 6nam 2015 den thang 12nam 2016 trong do co 6thang hau san tu thang 7den thang 12 nam 2016. Hoi e duoc nhan bao nhieu thang bhxh nhan mot lan?luong 2889 000d. Xin cam on.

 • duy hieu
  Trả lời

  hờ add trợ giúp mình gấp
  Mình ngừng đóng BHXH ngày 30-6-2016 quyết định nghỉ việc ngày 5-7-2016
  vậy xin hỏi chính xác ngày bao nhiêu mình mới nộp đơn lĩnh BHXH được
  Và từ khi nộp đến lúc mình nhận dduocj tiền là bao nhiêu ngày.thank ac

 • Khách
  Trả lời

  ví dụ như e đóng đc 1 năm mức lương của e là 3.750.000 vậy khi e muốn rút thì e đc bao nhiêu tiền vậy

 • Van
  Trả lời

  Em van em lam mot nam em lanh duoc bao nhieu tien

 • Khách
  Trả lời

  Cho hoi em lam duoc 19nam 9thang gio em ngi co lanh duoc bao hiem mot lan kg

  • ktytho

   Được e nhé

 • Khách
  Trả lời

  bảo hiểm xã hội của tôi được 18 năm , năm 2018 tôi nghỉ việc tôi có được hưởng bảo hiểm một lần không

  • ktytho

   Được bạn nhé, liên hệ cơ quan bảo hiểm nơi cư trú để thực hiện thủ tục

 • Khách
  Trả lời

  Cảm ơn bạn vì bài viết rất chi tiết và cụ thể nhé

 • Hung
  Trả lời

  Em tên Hùng
  Trước đây e có làm cty nhưng huện tại thì e đã nghỉ.. bắt đầu từ tháng 7-2015 đến tháng 6-2017 théo như e ước tính thì tầm 20 tháng đóng bảo hiểm.
  Vậy bjo mà tính mức tiền bảo hiểm e nhận là như thế nào..
  Theo như e nhớ là 2015 mức lương cơ bản là 2950
  2016 là 3300
  2017 là 3600

 • Hoàng Thị Hà
  Trả lời

  Cho e hỏi : e tham gia Bhxh được 10 năm 7 tháng. Từ tháng 6/2001 đến tháng 12/2011.từ 2001 đến 2004 : 1470 000/tháng. Từ 2005 đến 2007 : 1800 000/tháng. Từ 2008 đến 2011: 2280 000/tháng. Vậy cách tính thế nào ạ.

 • hồng
  Trả lời

  Dạ chào anh chị.Em là đối tượng thuộc hộ nghèo do giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh komtum cấp cho em vào ngày 29 tháng 12 năm 2016. Thời hạn sử dụng là từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.Vậy hôm nay em bị đau nên mới đi khám tại bệnh viện quận 1 tp hồ chí minh thì bác sĩ nói thẻ không tồn tại hoặc là bị cắt. Em không hiểu tại sao mong anh chị giúp giùm em trả lời câu hỏi này ạ!Em cảm ơn anh chị nhiều
  (Số:HN2621000300967.nGÀY THÁNG NĂM SINH 30/01/1997.MÃ 62-135. trần thị kim hồng)

  • YTHO COMPANY

   Vấn đề này em cần liên hệ với bảo hiểm xã hội Kon Tum để làm rõ lại nhé

 • Khách
  Trả lời

  Mình đi làm từ 2002 và đóng bảo hiểm đến t8 2017 theo mức lương 4.000.000 . Bj mình nghỉ việc thì bảo hiểm 1 lần sẽ được bn?

 • trinh
  Trả lời

  Cach tinh nay kho hieu qua.ma cug kho tinh,nhung tai sao tren mang moi mot nguoi la cach tinh khac nhau,vay co dung voi so tien nguoi nhan ko

 • Khách
  Trả lời

  E đồng bảo hiểm tại công ty được 6 edong theo mức lương cơ bản của e đồng 3 phần trăm công ty dong 7 phần trăm nếu như e nghĩ việc tại công ty đóe có đc hướng hết số tiền đã đóng cho mh hay ko

 • luan
  Trả lời

  em đóng từ tháng 5 nam 21013 đến thang 3 năm 2017 vây thì em đuơc hưỡng bao nhiu năm ạ

 • Lư Hồng Nga
  Trả lời

  Xin cho hỏi tôi làm việc từ T 9 năm 1989 . Nay tôi muốn nghĩ việc thì cách tính BHXH của tôi như thế nào ạ Xin cảm ơn

  • YTHO COMPANY

   Nếu bạn tính bảo hiểm xã hội 1 lần mà muốn biết số chính xác thì phải nắm được chỉ số trượt giá, cái này nếu bạn có người quen trong BHXH thì nhờ họ tính giùm, chứ chỉ số trượt giá đó ít người nắm lắm

 • Hoà
  Trả lời

  Cho e hỏi e làm ở công ty dc 30 tháng từ tháng 10 đến tháng 12/2015 (đc 3 tháng) mức lương cơ bản 3.518.500
  Từ tháng 1/2016—12/2016 mức lương cơ bản 3.965.000
  Từ tháng 1/2017—12/2017 mức lương cơ bản 4.277.000
  Từ tháng 1/2018—3/2018 ( đc 3 tháng ) mức lương cơ bản 4.589.000
  Vậy e đc hưởng bảo hiểm 1 lần đc bao nhiêu ạ e k hiểu cách tính ở trên bài viết các anh chị tính giúp e với ạ

 • Nguyen Thi Hang
  Trả lời

  mình đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017 thì được bao nhiêu ạ

Contact Me on Zalo