hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp tờ khai thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp tờ khai thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp tờ khai thuế điện tử hay Hướng dẫn đăng ký giao dịch thuế điện tử là dùng chữ số đã mua để kê khai nộp tờ khai thuế qua mạng. Đăng ký giao dịch thuế điện tử hiện nay là bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, các […]

thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử được hướng dẫn bởi kế toán YTHO như sau: Tài khoản nộp thuế điện tử là tài khoản được mở đứng tên công ty và công ty dùng tài khoản này để đăng ký với cơ quan thuế nộp các loại tiền thuế. Cách đăng […]

tra cứu mã số thuế TNCN qua mạng

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế TNCN

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế TNCN online được giới thiệu bởi kế toán YTHO bằng cách nhanh và hiệu quả không tốn phí dành cho các bạn có nhu cầu như sau: Trước hết các bạn truy cập vào Website tra cứu mã số thuế của tổng cục thuế. Sau đó các bạn […]

Thuyết minh báo cáo tài chính

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính bằng excel

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính bằng excel là hướng dẫn các bạn cách điền vào các chỉ tiêu trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để […]

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel là hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chạy tự động bằng excel. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào […]

Bảng cân đối kế toán bằng excel

Cách lập bảng cân đối kế toán bằng excel

Cách lập bảng cân đối kế toán bằng excel tự động được giới thiệu đến các bạn là file kế toán excel đã thiết lập sẵn các công thức, file này khi có dữ liệu sẽ chạy ra bảng cân đối kế toán cho các bạn. [su_note]Link tải file excel thực hành ở phần bình […]

sổ tiền gởi ngân hàng

Cách lập sổ tiền gởi ngân hàng bằng excel

Cách lập sổ tiền gởi ngân hàng bằng excel là hướng dẫn các bạn cách làm sổ theo dõi tiền ngân hàng chạy tự động theo các công thức excel. Mục đích lập sổ tiền gửi ngân hàng: – Sổ này dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp […]

Hướng dẫn cách lập sổ cái bằng excel

Cách lập sổ cái bằng excel

Cách lập sổ cái bằng excel là cách làm sổ chi tiết tài khoản cấp 1 của hệ thống tài khoản bằng excel Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được […]