Lập sổ chi tiết bằng excel

Cách lập sổ chi tiết tài khoản bằng excel

Cách lập sổ chi tiết tài khoản bằng excel là bài hướng dẫn các bạn kế toán làm được sổ chi tiết trên file excel. Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo […]

Nhật ký mua hàng

Cách lập sổ nhật ký mua hàng bằng excel

Cách lập sổ nhật ký mua hàng bằng excel là hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cuốn sổ nhật ký bằng excel theo dõi tất cả các nghiệp mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dụng cụ chịu. Sổ nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình […]

Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký bán hàng bằng excel

Cách lập sổ nhật ký bán hàng bằng excel

Cách lập sổ nhật ký bán hàng bằng excel là hướng dẫn các bạn cách lập một file liệt kê tất cả các nghiệp vụ bán hàng trong kỳ. Sổ Nhật ký bán hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ như bán chịu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Các nghiệp vụ bán hàng […]

Cách lập nhật ký chi tiền bằng excel

Cách lập sổ nhật ký chi tiền bằng excel

Cách lập sổ nhật ký chi tiền bằng excel là bài hướng dẫn các bạn cách lập nhật ký chi tiền, theo dõi tình hình chi tiền tại doanh nghiệp của mình. Sổ nhật ký chi tiền dùng để quản lý dòng chi, dòng ra của tiền, một loại tài sản nhạy cảm tại doanh […]

sổ nhật ký thu tiền bằng excel

Cách lập sổ nhật ký thu tiền bằng excel

Cách lập sổ nhật ký thu tiền bằng excel là bài hướng dẫn các bạn cách lập nhật ký thu tiền, theo dõi tình hình thu tiền tại doanh nghiệp của mình. Sổ nhật ký thu tiền dùng để quản lý tiền, một loại tài sản nhạy cảm tại doanh nghiệp. Nhật ký thu tiền […]

nhật ký chung bằng excel

Cách lập nhật ký chung bằng excel

Cách lập nhật ký chung bằng excel là hướng dẫn các bạn kế toán có thể tạo ra một file excel nhật ký chung chạy tự động bằng các công thức excel. Nhật ký chung là một hình thức sổ kế toán dùng để theo dõi các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp. Nhật […]

Báo cáo nhập xuất tồn

Cách lập báo cáo nhập xuất tồn bằng excel

Cách lập báo cáo nhập xuất tồn bằng excel là hướng dẫn cách tạo ra một báo cáo bằng excel theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu. Báo cáo nhập xuất tồn là một trong những báo cáo rất quan trọng để theo dõi hàng tồn kho của đơn vị. Báo […]

Cách lập bảng tổng hợp chi tiết excel

Cách lập bảng tổng hợp chi tiết bằng excel

Cách lập bảng tổng hợp chi tiết trên file excel của kế toán YTHO xin gởi đến tất cả các bạn có nhu cầu học như sau: Bảng tổng hợp chi tiết là bảng tổng hợp từ các tài khoản chi tiết. Bảng tổng hợp chi tiết thường được mở cho các tài khoản sau […]

bảng cân đối tài khoản trên file excel

Cách lập bảng cân đối tài khoản trên file excel

Cách lập bảng cân đối tài khoản trên file excel – Làm cho bảng cân đối tài khoản cân là điều rất quan trọng để làm báo cáo tài chính đúng. Vì sao bảng cân đối tài khoản phải cân? Cân ở đây có nghĩa là tổng phát sinh nợ phải bằng tổng phát sinh […]

Nhập dữ liệu vào excel

Nhập liệu trên file excel

Nhập liệu trên file excel – Sheet chứng từ (CT) trên file excel được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn như sau: Theo quy định thì các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán phải phản ánh kịp thời lên sổ sách kế toán để ra các báo cáo cho doanh […]