Học kế toán thực hành online

Kế toán hàng tồn kho

Bài giảng kế toán hàng tồn kho Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai […]

Học kế toán thực hành online

Kế toán tiền và chênh lệch tỷ giá hối đoái

Kế toán tiền và chênh lệch tỷ giá hối đoái là bài học tiếp theo trong chuỗi bài học kế toán thực hành của kế toán YTHO Bài giảng kế toán tiền và chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau: A/ Kế toán tiền Nguyên tắc kế toán tiền 1. Kế toán phải mở […]

Học kế toán thực hành online

Hướng dẫn định khoản kế toán

Hướng dẫn định khoản kế toán là bài học tiếp theo trong chuỗi bài học kế toán thực hành. Định khoản là một công tác quan trọng tại doanh nghiệp hiện nay. Việc định khoản kế toán đúng giúp kế toán lên sổ sách đúng. Trong việc sử dụng phần mềm kế toán, công tác […]

Học kế toán thực hành online

Bài giảng tổng quan về kế toán

Bài giảng tổng quan về kế toán được kế toán YTHO biên soạn xin gởi đến tất cả các bạn như sau: Đây là bài học đầu tiên trong chuỗi bài học kế toán online. Do đó các bạn cần học kỹ trước khi đi vào các bài học khác nhé. Nội dung của bài […]

Học kế toán thực hành online

Học kế toán thực hành

5 / 5 ( 1 vote ) Danh sách bài học học kế toán thực hành của chúng tôi bao gồm: (các bạn click vào mỗi link ở mỗi bài học thì sẽ ra link có clip học). Các bạn có thể học ở bất kỳ đâu chỉ cần có kết nối internet. Hiện tại chúng tôi đang […]

Chương trình đào tạo nghề kế toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN KẾ TOÁN THỰC HÀNH I. Định nghĩa kế toán Theo chuẩn mực kế toán: kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, […]

Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Bài giảng các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN và được trừ khi tính thuế TNDN như sau:   Đây là bài giảng rất quan trọng nằm trong chuỗi series bài học kế toán online về thuế TNDN. Các sai phạm của doanh nghiệp đa phần đều bị phát hiện, bị […]