xử lý trùng CMND khi đăng ký MST TNCN

Cách xử lý trùng CMND khi đăng ký MST TNCN

Cách xử lý trùng CMND khi đăng ký MST TNCN cho những ai đang bị mắc phải như sau: Trùng số chứng minh nhân dân (CMND) dẫn đến người gửi dữ liệu đăng ký thuế không đủ điều kiện được cấp mã số thuế. Thực hiện Công văn số 5357/TCT-TNCN ngày 31/12/2009 của Tổng cục […]

NGHỊ ĐỊNH 141/2017/NĐ-CP

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định tăng lương tối thiểu vùng 2018

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định tăng lương tối thiểu vùng 2018 của chính phủ ban hành như sau: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 141/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI […]

Hướng dẫn Kế toán bất động sản đầu tư

Kế toán bất động sản đầu tư

Kế toán bất động sản đầu tư là một trong những kế toán quan trọng hiện nay. Điều đó thể hiện ở chỗ ngày nay các chung cư, căn hộ và nhà phố, nhà trong khu dân cư,…mọc lên ngày càng nhiều. Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng […]

thông tin hộ gia đình trên kbhxh

Hướng dẫn nhập thông tin thành viên hộ gia đình trên kbhxh

Hướng dẫn nhập thông tin thành viên hộ gia đình trên kbhxh của kế toán YTHO như sau: Trước khi thực hiện nhập bước này. Tham khảo bài viết về cách thức nhập thông tin người lao động. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin người lao động, các bạn vào tab thành viên […]

Mẫu TK3-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK3-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK3-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH như sau: Mẫu TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH […]

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Cách tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Cách tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng được kế toán YTHO xin gởi đến tất cả các bạn muốn tìm hiểu như sau: Phương pháp khấu hao đường thẳng là gì? Là phương pháp tính khấu hao trong đó định mức khấu hao tài sản cố định là như nhau trong suốt thời […]

tham gia bảo hiểm xã hội và gởi tiết kiệm

So sánh tham gia bảo hiểm xã hội và gởi tiết kiệm

So sánh tham gia bảo hiểm xã hội và gởi tiết kiệm? Theo quan điểm của chúng tôi thì không biết được có nên so sánh hai cách đầu tư tiền này hay không? Tuy nhiên để các bạn có các nhìn chính xác và  xác thực về vấn đề này tránh bị các đối […]