Mẫu 3.12 quyết toán hóa đơn

Hướng dẫn khai Bảng kê hóa đơn của tổ chức cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng)

0.0 00 Hướng dẫn kê khai Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) Mục I HÓA ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Ở mục này kê khai các hóa đơn chưa sử dụng không muốn tiếp tục […]

Đóng dấu chữ ký

Hướng dẫn cách đóng dấu đúng luật vào văn bản

0.0 00 Hướng dẫn cách đóng dấu đúng luật vào văn bản được kế toán YTHO giới thiệu đến bạn đọc như sau: Trong hoạt động cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ thành lập doanh nghiệp,…việc ký tên và đóng dấu là việc làm rất đáng […]

Quy định về thuế khi khuyến mãi

Quy định về thuế trong hoạt động khuyến mãi

0.0 00 Quy định về thuế trong hoạt động khuyến mãi được thực hiện bởi kế toán YTHO: Khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, hiển nhiên doanh nghiệp cần khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng va mua sản phẩm của mình. Vậy doanh nghiệp cần làm gì và lưu […]

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

0.0 00 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử như sau: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, […]

Phần mềm kế toán Việt Nam tốt nhất hiện nay

0.0 00 Phần mềm kế toán Việt Nam tốt nhất hiện nay ? Hiện là câu hỏi của không ít bạn kế toán cũng như các chủ doanh nghiệp có nhu cầu mua sắm một phần mềm kế toán có thể gắn bó lâu dài với bản thân cũng như doanh nghiệp của mình. Ngay […]

các trường hợp viết sai hóa đơn điện tử

Cách xử lý các trường hợp lập sai hóa đơn điện tử

0.0 00 Cách xử lý các trường hợp lập sai hóa đơn điện tử được kế toán YTHO gởi đến các bạn như sau: Lập sai hóa đơn điện tử đang trở nên phổ biến hơn trong tình hình doanh nghiệp hiện nay. Việc khắc phục cũng gặp khá nhiều khó khăn. Việc nắm bắt […]

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế

0.0 00 YTHO gửi đến các bạn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất Theo Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 tại điều 3 khoản 3 mục 2 quy định  như sau: “2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07/2016 […]

Tải mẫu công văn xácc nhận không nợ thuế

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

0.0 00  YTHO gửi cho các bạn mẫu công văn xác nhận không nợ thuế như sau:   CÔNG TY………… ————– Số:…/…/CV- V/v: đề nghị xác nhận không nợ thuế để phục vụ việc…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-***———— Hồ Chí Minh, ngày […]