Chức năng của kế toán

     Kế toán có 3 chức năng và tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu từng cái:

     • Chức năng phản ánh: Thể hiện ở chỗ kế toán theo dõi toàn bộ các hiện tượng kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thông qua việc tính toán, ghi chép, phân loại, xử lý và tổng kết các số liệu có liên quan đến quá trình hoạt động và sử dụng vốn của doanh nghiệp.

    • Chức năng giám đốc (Chức năng kiểm tra): Thể hiện ở chỗ thông qua số liệu đã được phản ánh, kế toán sẽ nắm được một cách có hệ thống toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động của đơn vị; giúp cho việc phân tích, đánh giá được đúng đắn nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

    • Chức năng cung cấp thông tin: Đây là chức năng quan trọng nhất của kế toán. Thông qua thu thập thông tin về các sự kiện kinh tế tài chính, xử lý thông tin và bằng các phương pháp khoa học của mình, kế toán có thể cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị cho các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau để ra quyết định thích hợp.

     Sơ đồ sau sẽ giúp bạn nắm được vấn đề dễ dàng hơn:

SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG KẾ TOÁN

Chức năng của kế toán

Hãy comment dưới đây những thắc mắc của bạn, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn!

   Bài giảng trong danh sách:

Comments

 • Khách
  Trả lời

  Chức năng phản ánh và cung cấp thông tin là 1 chứ bạn???????

 • mận
  Trả lời

  tại sao chức năng cung cấp thông tin là quan trọng nhất????

 • trần huyền
  Trả lời

  lấy ví dụ về các chức năng trên giúp mình với

  • YTHO COMPANY

   Vì đó là mục đích cuối cùng của mỗi thông tin kế toán, tạo ra là để truyền đi, nếu không truyền đi thì thông tin đó là vô nghĩa

Contact Me on Zalo