Mẫu bảng trích nộp kinh phí công đoàn

Mẫu bảng trích nộp kinh phí công đoàn như sau:

Công đoàn cấp trên : LĐLĐ Quận Gò Vấp
Công ty TNHH ASIA ELECTRICITY
Trụ sở chính : Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, P.14, TP. HCM
Địa chỉ giao dịch : Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, P.14, TP. HCM
Điện thoại: 093 8289 345
BẢNG KÊ TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2016
(CHƯA THÀNH LẬP CĐCS)
Tháng/ năm Số LĐ
(dựa trên bảng lương thực tế theo
từng tháng)
Qũy lương
(căn cứ lương BHXH, nếu LĐ chưa tham gia BHXH thì căn cứ vào lương ký hợp đồng, ko thấp hơn mức lương tối thiểu)
Nộp 2% Kinh phí
về LĐLĐ Quận GV
(doanh nghiệp chi và được quyết toán vào chi phí)
01/2016 2                                       8,000,000                                     160,000
02/2016 2                                       8,000,000                                     160,000
03/2016 2                                       8,000,000                                     160,000
04/2016 1                                              –
05/2016 1                                              –
06/2016 1                                              –
07/2016 1                                              –
08/2016 1                                              –
09/2016 1                                              –
10/2016 1                                              –
11/2016 1                                              –
12/2016 1                                              –
Tổng cộng:                                     24,000,000                                     480,000
Ngày ……  tháng  ……. Năm 2017
Giám đốc
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng trích nộp kinh phí công đoàn: Mẫu bảng trích nộp kinh phí công đoàn

Comments

Contact Me on Zalo