Những đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu đến các bạn các Những đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

Các cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài, cá nhân khác định cư tại Việt Nam có thu nhập đến mức phải chịu thuế theo quy định của pháp luật đều là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân khác định cư tại Việt Nam là người không mang quốc tịch Việt Nam, nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân, đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân, các đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân, những đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân, những đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể về cá nhân cư trú như sau:

  1. Là người đáp ứng một trong hai trường hợp sau đây:

Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN

2. Có nơi ở thường xuyên tại VN theo 1 trong 2 trường hợp sau đây:

a. Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú:

  • Đối với công dân Việt Nam: nơi ở đăng ký thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký cư trú theo quy định của luật cư trú
  • Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên của người nước ngoài là nơi đăng ký và được ghi trong thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú

b. Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở với thời hạn của hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế

Lưu ý: Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng 2 điều kiện trên.

Bài giảng thuế TNCN tổng quan:

 


Quay lại:

Bài học thuế TNCN:

Bài giảng học thuế TNCN

Bài giảng học kế toán thực hành

Bài giảng học kế toán thực hành

 

Comments

Contact Me on Zalo