Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bài giảng khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bài giảng khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN được kế toán YTHO biên soạn và gởi đến tất cả các bạn như sau: Các lưu ý về khấu trừ thuế: + Hợp đồng lao động dưới 3 tháng bao gồm cả hợp đồng thử việc phải khấu trừ toàn bộ 10% trên tổng thu […]

Contact Me on Zalo