Phân loại đối tượng kế toán (phần 2)

Phân loại đối tượng kế toán (phần 2) trình bày nội dung “Phân loại vốn kinh doanh theo nguồn hình thành (nguồn vốn). Bài này nhẹ nhàng hơn, do sau khi post bài trước, nhiều bạn đọc đã gửi mail ngầm đề nghị đuổi việc người viết bài. :D. Bắt đầu nhé! Theo cách phân […]

Phân loại đối tượng kế toán (phần 1)

Bài này hơi bị dài nên chúng tôi cần sự chuẩn bị tinh thần từ bạn. Are you ready? 😀 Phân loại đối tượng kế toán (phần 1) trình bày về “Phân loại đối tượng kế toán theo kết cấu của vốn kinh doanh (tài sản)”, thì tài sản của doanh nghiệp bao gồm hai […]

Contact Me on Zalo