Đăng ký thang bảng lương có cần xác nhận không thành lập công đoàn

Mẫu bảng mô tả chức danh công việc

Công ty TNHH ASIA ELECTRICITY Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, P.14, TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc       Hồ Chí Minh, ngày     tháng  01  năm  2017   BẢNG MÔ TẢ CHỨC DANH CÔNG VIỆC (Áp dụng với […]

Contact Me on Zalo