Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng hợp phản ảnh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và chi tiết cho hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động khác.      Lợi nhuận là thước đo […]

Contact Me on Zalo