Dịch vụ làm Báo cáo nội bộ

Dịch vụ quyết toán sổ sách nội bộ

Dịch vụ quyết toán sổ sách nội bộ là dịch vụ kế toán cung cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu quyết toán, kiểm tra lại sổ sách kế toán nội bộ. Theo quy định tại luật kế toán thì pháp luật nghiêm cấm hành vi làm 2 sổ tại một doanh nghiệp. Tuy […]

Contact Me on Zalo