Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01-AC)

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01-AC) đối với những doanh nghiệp nhận in hóa đơn cần làm báo cáo tình hình nhận in hóa đơn có thể làm theo kỳ hoặc làm theo quý.như sau: Cột số 1 – Số thứ tự: Ghi số thứ tự từng loại trong báo […]

Contact Me on Zalo