Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC được hướng dẫn bởi kế toán YTHO Ngày, tháng, năm phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn : Cho phép NSD tự nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, Kiểm tra: 01/01/2011 <= Ngày mất <= Ngày báo cáo. Bắt buộc nhập (Tổ chức, cá […]

Contact Me on Zalo