Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được tóm tắt trong Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018: Từ đây đến ngày 1/11/2018 là giai đoạn mà doanh nghiệp cần đọc kỹ để hiểu được cách sử […]

Contact Me on Zalo