Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn chúng tôi gởi đến các bạn tham khảo như sau: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc – BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN                         Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2016 chúng tôi gồm có : […]

Contact Me on Zalo