Phụ lục theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Phụ lục theo thông tư 92/2015/TT-BTC gồm 2 phụ lục 1 và phụ lục 2. Kèm theo phụ lục là danh mục biểu mẫu được quy định trong thông tư 92. PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN […]

Contact Me on Zalo